SMHI i Almedalen: Torka och vattenbrist nu och i framtida klimat – orsaker, effekter och möjliga åtgärder

Klimatet förändras – det blir varmare, vilket kan ge problem med torka och tillgång till vatten. Hur kan samhället möta utmaningarna när behoven är större än tillgången? Vilka åtgärder ger mest effekt? Hur kan till exempel en region planera för sin dricksvattenproduktion? 

Klimatet förändras – det blir varmare, vilket kan ge problem med torka och tillgång till vatten. Hur kan samhället möta utmaningarna när behoven är större än tillgången? Vilka åtgärder ger mest effekt? Hur kan till exempel en region planera för sin dricksvattenproduktion?

Som en del av årets Almedalsvecka arrangerar SMHI ett seminarium den 3 juli. Temat är torka och vattenbrist nu och i framtida klimat. En av de medverkande i seminariet är Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt

– Klimatet blir ju varmare, och det kan ge problem med torka och tillgång till vatten. Vi vill lyfta frågan och ge inspel om hur samhället kan agera när behovet av vatten är större än tillgången. Dessutom ska vi prata om vilka åtgärder som kan ge mest effekt, berättar Niclas.

Under seminariet medverkar också Susanne Pettersson som är VA-chef på Region Gotland. På Gotland har problemen med vattentillgång visat sig tydligt de senaste åren, och dessutom har vattenbristen sammanfallit med semestertider då det är väldigt mycket människor på ön.

Helen Ivars Grape
Helen Ivars Grape

– Vi kommer att beskriva hur SMHIs tjänster kan ge en region bättre koll på råvattentillgången i sina yt- och grundvattentäkter, så att de kan planera sin dricksvattenproduktion löpande under året, berättar Helen Ivars Grape, produktchef hydrologi, SMHIs affärsverksamhet, som också är med i seminariet.

SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt är moderator för seminariet. 

Seminarium den 3 juli: Torka och vattenbrist nu och i framtida klimat – orsaker, effekter och möjliga åtgärder

Medverkande: Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI (moderator), Erik Engström, klimatolog och chef för SMHIs enhet för information och statistik om klimat, SMHI, Niclas Hjerdt, hydrolog, SMHI, Helen Ivars Grape, produktchef hydrologi, SMHI, Susanne Pettersson, avdelningschef VA, Region Gotland

Tid: kl. 11.00 - 12.15 (seminariet pågår till kl. 12.00, därefter finns enklare lunchmackor).

Plats: Björkanderska magasinet, Skeppsbron 24

Om seminariet i programmet för Almedalsveckan