SMHI får utmärkelsen Excellent arbetsgivare

Idag presenterar Nyckeltalsinstitutet årets Jämställdhetsindex, JÄMIX, som analyserat 300 arbetsgivare. SMHI tilldelas utmärkelsen "Excellent arbetsgivare", då resultatet är bland de tio procent bästa i undersökningen. SMHI får också bäst resultat bland alla de 30-tal myndigheter som ingår.

Utmärkelsen Excellent arbetsgivare 2021

JÄMIX undersöker hur jämställd arbetsmiljön samt arbets- och anställningsvillkoren är hos cirka 300 svenska arbetsgivare, som totalt har över 300 000 anställda inom privat och offentlig sektor.

Undersökningen tittar på nio olika nyckeltal och är en kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

Bäst bland myndigheterna

Sammantaget får SMHI 145 poäng, vilket är bäst bland alla myndigheter i rankningen, och bland de 10 procent bästa i hela kartläggningen.

Medianen bland alla deltagande myndigheter ligger på 129 poäng, bland samtliga arbetsgivare är medianen 121 poäng. Den bästa arbetsgivaren i hela rakningen får 159 poäng.

Långsiktigt fokus 

Håkan Wirtén GD
Håkan Wirtén, GD

– SMHIs positiva resultat i år, och även tidigare år, tyder på ett långsiktigt fokus på dessa mycket viktiga frågor. Resultatet pekar på generellt sett jämställda arbetsvillkor och en framsynt och modern kultur, säger Håkan Wirtén, GD och fortsätter:

– Detta betyder dock inte att vi är nöjda och kan släppa frågan. Det finns fortfarande områden som kan förbättras, och dessa frågor behöver dessutom hållas levande varje dag!

Anders på HR
Anders Magnestrand

– En positiv trend är att sjukfrånvaron har sjunkit från redan låga nivåer, och detta gäller speciellt för kvinnornas del där siffran sjunkit ordentligt. En annan bra trend är att pappor på SMHI tar ut mer föräldraledigt och nu närmar sig mammornas nivå. Trenden på arbetsmarknaden går i motsatt riktning just nu, så här sticker SMHI ut lite, säger HR-specialist Anders Magnestrand.

På flera nyckeltal har jämställdhet uppnåtts, såsom skillnad i sysselsättningsgrad och skillnad i andel tillsvidareanställda. Resultaten visar också en ökad jämställdhet utifrån långtidssjukfrånvaro och i uttag av föräldradagar och i skillnad i lön. Den siffra som sticker ut åt ”fel håll” för SMHIs del, är att ledningsgruppen har en sned könsfördelning, då åtta av tio personer är kvinnor.

infografik antal medarbetare 2021: 656