SMHI deltog i konferens för transportsektorn

Transportforum gick av stapeln i förra veckan med tema klimatanpassning. SMHI var där för att berätta om framtidens klimat och hur det kan påverka transporter och infrastruktur.

Ungefär 1100 personer deltog under Transportforum som arrangerades på Konsert och kongress i Linköping 16-17 juni. Det är Nordens största konferens för transportbranschen som VTI arrangerar årligen. Årets tema var klimatanpassning och Therése Sjöberg från SMHI var en av inledningstalarna.

Bild på Erik Jelenius, David Bendz, Ulrika Honauer och Therése Sjöberg som inledningstalar vid konferens
Therése Sjöberg från SMHI var en av inledningstalarna på Transportforum tillsammans med Erik Jelenius, KTH, David Bendz, Statens geotekniska institut, och Ulrika Honauer, Trafikverket.

Konsekvenser för transportsektorn

IPCC slår i sina senaste rapporter fast att det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp klimatsystemet. Den globala medeltemperaturen har redan höjts med drygt 1 grad och i Sverige ca 2 grader, till följd av mänskliga utsläpp.

─ Sverige kan vänta sig mer extrema väder i alla regioner, det kommer att bli både varmare, torrare och blötare. Vi kommer få se fler värmeböljor, skyfall, perioder av torka och skogsbränder. Även transportsektorn kommer att påverkas av klimatförändringen, till exempel ser vi redan idag fenomen med blödande asfalt, solkurvor på järnvägen och tjäle som minskar bärigheten i både väg- och järnvägsnätet, sade Therése Sjöberg i inledningssessionen.

Hela sektorn måste förbereda sig på vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få. I framtiden kan det exempelvis bli vanligare med översvämningar som påverkar framkomligheten för olika trafikslag, och vintrar med nollgenomgångar som gör det svårare att planera halkbekämpningen.

─ Det räcker inte att bara göra lite mer av det vi redan har gjort när vi planerar för bostäder och infrastruktur som kommer att finns kvar under lång tid framöver, i ett klimat som riskerar att se helt annorlunda ut om 50 eller 100 år. Vi måste tänka om och tänka nytt, sade Therése. 

Klimatanpassning behövs inom alla samhällssektorer

Konferensens tema var klimatanpassning. Av de cirka 60 sessionerna var det ett fåtal som berörde klimatanpassningsfrågan och en betydande del av diskussionen handlade om klimatomställningen i form av olika lösningar för att minska transportsektorns klimatpåverkan.

─ Att vara ute i sådana här sammanhang och omvärldsbevaka är en viktig uppgift i vårt arbete, och att sprida kunskap om att klimatanpassning behövs inom alla samhällssektorer. Vi måste absolut se till att minska utsläppen så mycket som möjligt, och så snart som möjligt, samtidigt som vi anpassar samhället för ett framtida klimat, avslutar Therése.