SMHI deltar vid FN:s klimatmöte

Den 29 november inleds det två veckor långa klimatmötet COP28 i Dubai. Över 70 000 deltagare väntas från hela världen. SMHI är del i den svenska delegationen.

Den 29 november till 12 december pågår FN:s globala klimatmöte COP28 i Dubai, Förenade Arabemiraten. Arrangörerna har förberett för det största COP-mötet någonsin, med över 70 000 deltagare som väntas vara på plats under de två veckor som mötet pågår. SMHI är del i den svenska delegationen och representeras av Åsa Sjöström, klimatanpassningsexpert och Markku Rummukainen, klimatrådgivare.

Åsa Sjöström
Åsa Sjöström
Klimatanpassning är en av de stora förhandlingsfrågorna i år, under mötet ska beslut fattas om ett gemensamt globalt ramverk. Det är ett intensivt arbete som har bedrivits under två års tid för att förbereda beslutet, berättar Åsa Sjöström och menar att det finns ytterligare frågor att besvara innan beslutet kan fattas.
 
Vi behöver få klarhet i vilka globala målsättningar som ska gälla och hur dessa ska följas upp. Ytterligare en viktig fråga gäller finansiering av klimatanpassningsåtgärder samt hur det nya ramverket ska implementeras globalt, menar Åsa Sjöström.

  

Ger stöd till den svenska delegationen

Sverige deltar vid klimatmötet med företrädare för både regeringen, regeringskansliet, riksdagen, Sametinget och flera statliga myndigheter, bland annat SMHI. Även ungdomsrepresentanter medverkar i delegationen, liksom företrädare för 23 svenska företag. För SMHI är det viktigt att delta vid klimatmötet, både för att bevaka och påverka klimatanpassningsfrågorna och för att kunna bidra med expertkunskap till den svenska delegationen på plats.

SMHI är en expertmyndighet med mycket att tillföra under mötet. Genom att delta får vi möjlighet att bidra med viktig kunskap till beslutsunderlag. Vi kan också ta del av diskussionerna på plats och fånga upp information som har stort värde för vårt fortsatta arbete inom klimatområdet, särskilt klimatanpassning, avslutar Åsa Sjöström.