SMHI deltar som mentorer för nyanlända akademiker

SMHI deltar i ett mentorsprogram för akademiker som nyligen flyttat till Sverige. Under ett halvår träffar Elin Ring, HR-specialist, och Helma Lindow varsin adept, som kommer från USA respektive Chile.

Mentorsprogrammet arrangeras av Arbetsgivarverket i samarbete med Arbetsförmedlingens satsning ”Korta vägen”, som är en arbetsmarknadsutbildning för akademiker med utländsk bakgrund.

Programmet har två syften. Dels ska det underlätta nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Dels syftar det till att profilera staten som en attraktiv arbetsgivare genom att skapa kontaktytor med denna grupp.

– Mentorprogrammet kan ge oss en ökad kunskap om nyanlända akademikers kompetens och erfarenheter. På sikt kan det leda till en större målgrupp för vår framtida kompetensförsörjning, säger HR-specialist Elin Ring, som själv deltar som mentor i programmet tillsammans med Helma Lindow.

Mentorer nyanlända
SMHI deltar i ett program för nyanlända akademiker.

Körs i Östergötland och Stockholm

I årets omgång av mentorprogrammet är det myndigheter från Östergötland och Stockholm som fått möjligheten att ställa upp med mentorer. Totalt deltar cirka 40 mentorer och från Östergötland deltar SMHI, SGI och Transportstyrelsen.

– Vi är otroligt glada och tacksamma över att ha fått möjligheten att vara mentorer i årets omgång, fortsätter Elin. Vi började med en tvådagars utbildning för oss mentorer där vi fokuserade på ett coachande förhållningssätt, motivation och feedback, god förvaltningskultur och även att lära känna varandra.

– I oktober träffade vi sedan våra adepter för första gången i Linköping tillsammans med Arbetsgivarverket och utbildningsföretaget Sällma. Det var en spännande eftermiddag och vi hade alla mycket att prata om, berättar Helma.

Dela med sig av info och nätverk

Programmet pågår under sex månader. Mentorerna kommer att träffa sina adepter vid tre tillfällen tillsammans med Arbetsgivarverket, och sedan vid minst sex tillfällen där mentor och adept jobbar vidare enskilt.

– Vi mentorer ska hjälpa adepterna att komma närmare arbetsmarknaden genom att diskutera det svenska arbetslivet och dela med oss av våra nätverk. Om adepten under resans gång får en anställning eller en praktikplats så är det en bonus, men det inte ett mål för programmet, avslutar Helma.