SMHI deltar på Wikimania-konferens om Globala målen och fri kunskap

SMHI kommer delta i konferensen Wikimania den 16-18 augusti. Konferensen bjuder in världens Wikimedia-gemenskap för att mötas, utbilda, workshoppa och diskutera kring temat Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen. Under konferensen kommer SMHI presentera en workshop kring miljöinformation om Sveriges kustvatten och hur den kan presenteras på sajterna Wikipedia och Wikidata.

Den årliga Wikimaniakonferensen kommer till i Stockholm den 16-18 augusti. Konferensen är en möjlighet för alla intresserade; volontärer som offentliga aktörer att ta pulsen på varandra och utbyta idéer om hur man kan samverka för de Globala målen på sajterna Wikipedia och Wikidata.

SMHI presenterar projekt för kustvattenförekomster i Wikimedia

Som en del i konferensen kommer SMHI och Wikimedia Sverige presentera och workshoppa kring det senaste årets arbete med att introducera Sveriges kustvattenförekomster på Wikimediaprojekten Wikipedia och Wikidata. Josefina Algotsson oceanograf vid SMHI kommer vara en av de som håller workshoppen.

– Jag ser fram emot att höra gemenskapens reaktion på den nytillkomna miljöinformationen på Wikimediaprojekten. Förhoppningsvis kommer vi fram till sätt att förfina materialet. Jag hoppas också få träffa fler offentliga aktörer intresserade i Wikimediaprojekten för att utbyta erfarenheter kring öppna data, säger Josefina Algotsson.

Öppen för anmälan till 30 juli

Anmälan till konferensen är öppen till 30 juli och man förväntar sig att omkring 1000 människor kommer delta på konferensen som hålls i aula Magna på Stockholms universitet.

Det globala målet för hållbar konsumtion och produktion nämner specifikt att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Det läggs inom EU ett gediget arbete på att statusklassa och förvalta vatten utifrån deras ekologiska och kemiska tillstånd. Den resulterande rapporteringen presenteras sedan länge regelbundet i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Att även introducera den resulterande miljöinformationen på Wikipedia och Wikidata gör att informationen kan användas på fler sätt.

– Förhoppningsvis leder det till en större medvetenhet kring hur vi kan förvalta vårt vatten på ett hållbart sätt, säger Josefina som lett projektet att introducera Sveriges kustvattenförekomster på Wikimedia projekten Wikipedia och Wikidata.

Om projektet Kustvatten på Wikipedia och Wikidata

Sedan hösten 2018 har SMHI samverkat med experter hos Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen i Jönköping, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt och Wikimedia Sverige för att beskriva Sveriges vattenförvaltning på Wikipedia och introducera Sveriges kustvattenförekomster på plattformen Wikidata. Wikidata är en systerplattform till Wikipedia som innehåller data i ett strukturerat format och möjliggör sammankoppling av data i en hierarkisk struktur.

Kartbild som visar kustvattenförekomsterna på Wikidata.
Samverkan mellan SMHI, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Jönköpings länsstyrelse, Havs- och vattenmyndigheten och Wikimedias volontärer har resulterat i att Sveriges över 650 kustvattenförekomster nu finns beskrivna på Wikidata. I bilden visas de nya kustvattenförekomsterna på Wikidata i rött. På Wikimania kommer detta arbete förhoppningsvis kunna utvecklas.

Arbetet har resulterat i att Sveriges över 650 kustvattenförekomster och deras senaste statusklassning finns beskrivna på Wikidata, samt att beskrivningen av miljötillståndet hos Sveriges kustvatten gjorts enklare på Wikipedia tack vare en ny mall för faktarutor om kustvattenförekomster som automatiskt kan hämta miljöinformation från Wikidata. Dessutom har SMHIs databas Svenskt vattenarkiv har fått licencen CC0 vilket öppnar upp för att datan kan användas på fler sätt än tidigare. Arbetet presenteras under sommaren i rapportserien Oceanografi.