SMHI deltar i COP27

SMHIs klimatanpassningsexpert Åsa Sjöström och klimatrådgivare Markku Rummukainen deltar på plats, respektive på distans, som en del i Sveriges och EU:s klimatförhandlingsdelegation på FN:s klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten 6-18 november 2022.

COP27 är den 27:e partskonferensen inom FN:s klimatkonvention (UNFCCC). Mötet blir en första uppföljning av den så kallade Glasgowpakten, som antogs under COP26. Mötet kommer att fokusera på klimatanpassning, skador och förluster, utsläppsminskningar samt klimatfinansiering.

SMHIs deltagande i COP27

SMHI har två medarbetare som deltar i Sveriges och EU:s klimatförhandlingsdelegation, Åsa Sjöström och Markku Rummukainen.

Åsa Sjöström
Åsa Sjöström

Åsa Sjöström, klimatanpassningsexpert SMHI, deltar på plats på COP27 från och med torsdagen 10 november.

– Jag bevakar vetenskapsrelaterade frågor och anpassningsfrågor, främst agendapunkten som handlar om Glasgow – Sharm-el Sheikh arbetsprogrammet för det globala anpassningsmålet (GlaSS), säger Åsa Sjöström, klimatanpassningsexpert SMHI.

Markku Rummukainen
Markku Rummukainen

Markku Rummukainen kommer att delta digitalt och följa vetenskapsrelaterade frågor inom och i samband med förhandlingarna.

– Det handlar exempelvis om den andra periodiska översynen och systematisk klimatövervakning, som är specifika förhandlingsfrågor, och presentationer av bland annat IPCC om kunskapsläget kring klimatutvecklingen, klimatåtgärder och relaterade andra aspekter, säger Markku Rummukainen, klimatrådgivare SMHI.

Hur berörs Sverige av COP27?

Inom klimatförhandlingarna förhandlar Sverige genom EU, där det finns EU-företrädare som för hela EU:s talan, där en del av dessa EU-företrädare är svenska delegater.

– Specifikt intressant för SMHIs verksamhet finns frågor som är relevanta för systematisk klimatövervakning, anpassning och kapacitetsutveckling, säger Markku Rummukainen.

Det finns förväntningar på att hantering av effekterna av klimatförändringen ska vara i stort fokus vid COP27, det vill säga anpassning inklusive skador och förluster. Andra övergripande spår är inte minst utsläppsminskning och klimatfinansiering.

– Där har vi på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI gjort ett gediget arbete med att ta fram och även implementera ett system för uppföljning av det svenska arbetet under senare år, vilket är väldigt bra att ha med i de globala diskussionerna, säger Åsa Sjöström.