SMHI bidrar till stor satsning inom marina AI-innovationer

SMHI deltar tillsammans med flera samarbetspartners i projektet Ocean Data Factory Sweden (ODF), även känt som ”datafabriken”, som nyligen beviljats utvecklingsstöd från Vinnova. Syftet är att öka användningen av marina data med hjälp av artificiell intelligens (AI).

Målet med datafabriken är att öka användningen av marina data i den så kallade blåa ekonomin; utnyttjandet av den marina miljön som hållbar resurs.

I projektet samarbetar SMHI med Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Medins Havs och Vattenkonsulter, RISE, Seanalytics, COMBINE, Havs- och vattenmyndigheten och många andra aktörer från industrin och den offentliga sektorn. Totalt finns 17 stycken samarbetspartners.

– I det här samarbetsprojektet bidrar SMHI med sin kompetens inom data och datahantering samt oceanografi och marinbiologi. Vi kommer att få spetskompetens inom AI – artificiell intelligens - tillbaka från våra samarbetspartners samtidigt som SMHI är med och underlättar för framtida AI-innovationer i det marina området, säger Markus Lindh, marinbiolog på SMHI.

Många nya möjligheter

Den så kallade datafabriken (Ocean Data Factory Sweden) kommer att möjliggöra tillgång till och utnyttjande av artificiell intelligens och maskininlärning. Antalet möjliga appliceringar på havsdata är enorma och omfattar områden som naturvård, sjöfart, biologisk mångfald, klimatförändringar, och hållbart havsbruk för mat- och energiförsörjning.

– Vi lever i en tid av snabb teknikförändring och många pratar om AI och maskininlärning. Data och information är en stark del av SMHI där vår kompetens inom oceanografi och marinbiologi spelar en nyckelroll och nu vill vi ta steget in i AI-korridoren, säger Markus Lindh.