SMHI bidrar till bättre luft i Georgien

SMHI och Naturvårdsverket har inlett ett samarbetsprojekt som ska leda till förbättrad hantering av luftkvalitet i Georgien. Tillsammans kommer de att bidra med kunskap och erfarenheter från tidigare liknande projekt som genomförts i Balkan.

Stad och flod i Georgien
Foto Olivier Tasse, SMHI

Georgiens luftkvalitet påverkas av tung trafik, biomassaeldning, industri och även ökensand. Intresset för luftkvalitet ökat i landet under de senaste åren. Eftersom Georgien ansökt om att bli del i den europeiska unionen behöver många EU-kriterier gällande luftkvalitetsmätning, rapportering, datadisseminering och åtgärdsplan hanteras.

Nu inleder SMHI och Naturvårdsverket förberedelsefasen för ett potentiellt luftkvalitetsprojekt i Georgien, i samverkan med landets Miljöministerie och motsvarighet till Naturvårdsverket. Förstudien finansieras av SIDA. Syftet är att undersöka eventuella behov och senare forma innehållet för ett flerårigt bilateralt projekt om luftkvalitetshantering samt kompetensutveckling inom de georgiska myndigheterna.

Tidigare erfarenheter av liknande projekt

I början av juni genomfördes ett studiebesök i Georgien, där bland annat representanter från SMHI och Naturvårdsverket. Genom svenska ambassaden i Georgien har SIDA en lång relation med Miljöministeriet i Georgien och har tidigare finansierat flera mätstationer. Diskussionerna fortsätter nu för att identifiera hur de olika intressenterna kan bidra till att möta behoven i Georgien och samtidigt skapa synergier med andra pågående internationella projekt.

Naturvårdsverket och SMHI har samarbetat i flera internationella projekt inom luftkvalitet, främst på Västra Balkan. Att vi nu får en möjlighet att arbeta tillsammans även i Georgien är bra för att utveckla och finslipa vårt eget arbete, samtidigt som vi tar ett viktigt kliv framåt för bättre luftkvalitet i Georgien. Landet har nyligen ansökt om EU-medlemskap, och det är viktigt för Sverige att stötta i den processen, säger Kristian Silver, projektledare, Naturvårdsverket.