SMHI arrangerar workshopserie om att använda klimatdata för olika klimattjänster

Genom Copernicus C3S User Learning Services kommer SMHI vara med och arrangera en workshopserie där deltagarna lär sig att använda klimatdata från plattformen Climate Data Store (CDS) för att utveckla olika klimattjänster. Kursen pågår under mars och riktar sig främst till dem som använder högupplösta klimatdata i sitt arbete. Än finns platser kvar till kursen.

Kursen är kostnadsfri och består av fem virtuella workshops. Kursen är ett samarbete mellan Sverige och Island, inom EU:s Copernicusprogram.

Datum för den virtuella workshopserien:

Tisdag 2 mars 13:00–15:00

Tisdag 9 mars 13:00-16:00

Tisdag 16 mars 12:30-16:00

Tisdag 23 mars 13:00-15:30

Tisdag 30 mars 13:00-15:30

CDS är en databas som ger kvalitetssäkrad och kostnadsfri klimatinformation. I CDS-katalogen finns en omfattande samling av klimatdataset. Dessutom kan du med hjälp av en digital verktygslåda bygga arbetsflöden och applikationer som passar dina egna behov.

Semjon Schimanke
Semjon Schimanke, SMHI.

– Kursen fokuserar på att hjälpa deltagarna att utveckla en klimattjänst med hjälp av en fallstudie om klimatanpassning. CDS och dess verktygslåda stöder val och analys av relevant klimatdata, säger kursledaren Semjon Schimanke, service manager på SMHI.

Utbildningen är tänkt för alla som behöver integrera klimatdata i sin verksamhet, forskning eller projekt, till exempel:

  • Sektoriella slutanvändare (till exempel från jordbruk, vatten och fysisk planering) som kommer att få en förståelse för hur klimatdata produceras.
  • Konsulter och forskare som vill lära sig att använda klimatdata och identifiera möjligheter som erbjuds av CDS och de viktigaste klimatdatakällorna och verktygen.
  • MSc och doktorander i hydrologi, miljövetenskap, fysisk geografi eller relaterade områden som vill förvärva ytterligare färdigheter.
  • Klimatologer och dataexperter som vill lära sig hela processen för att skapa en klimattjänst och som vill få kunskaper om CDS och dess komponenter.