SMHI arrangerade grundkurs i klimatanpassning

För tionde gången bjöd SMHI in till två dagars grundkurs i klimatanpassning. För tredje gången hölls den på distans. Drygt 70 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som ska arbeta med klimatanpassning deltog.

Kursledarna för Grundkurs i klimatanpassning 2021
Kursledarna Pontus Wallin och Karin Lundgren Kownacki i studion på SMHI i Norrköping. Foto Fredrik Österlund Förstora Bild

Hur påverkar klimatförändringarna samhället och hur kan man arbeta med klimatanpassning inom sin organisation eller sektor? Det var frågor som besvarades när SMHI arrangerade Grundkurs i klimatanpassning i veckan. Under två halvdagar presenterade SMHIs experter grundläggande kunskap i ämnet. Genom inbjudna föreläsare fick deltagarna även ta del av erfarenheter från Härnösands kommun och Trelleborgs kommun, samt från Länsstyrelsen Jämtlands län.

Deltagare från hela Sverige

Deltagarantalet har ökat sedan grundkursen under pandemin blivit helt digital. Under första dagen hade kursen 71 deltagare, medan det var något färre den andra kursdagen. Det innebär att över 200 personer deltagit vid grundkursen sedan september 2020 – ett gott tecken för klimatanpassningen i Sverige.

– Vi är nöjda med både antalet deltagare och spridningen bland dem. Vi hade som vanligt kommuner från hela Sverige, myndigheter, länsstyrelser och företag på kursen. Nytt var att vi hade deltagare från ett antal regioner med oss den här gången vilket vi tyckte var särskilt roligt. Deras verksamhetsområden behöver naturligtvis också anpassas till ett klimat i förändring, berättar Pontus Wallin, som ledde kursen.

”Stor bredd bland det som presenterades”

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat. Klimatanpassning uppfattas ofta som enbart tekniska eller naturbaserade lösningar, men innefattar även organisatoriska, analyserande och informativa åtgärder, och processerna som möjliggör åtgärderna. Under kursen inkom frågor som ledde till diskussioner om allt från VA-lösningar till nyttan med handlingsplaner för klimatanpassning.

– Det var en stor bredd i det som presenterades, men bland annat tar jag med mig det som presenterades om processen med klimatanpassningsplan då detta är ett underlag som saknas i vår organisation, kommenterar kursdeltagaren Ingemar Lundström, projektledare vid Båstads kommun.

– Att en av de inbjudna föreläsarna tog upp etisk klimatanpassning var glädjande. Det är viktigt att samhällets anpassning till ett förändrat klimat blir rättvis men det är en utmaning, men genom mer kunskap kan bättre beslut tas, säger Karin Lundgren Kownacki, som också ledde kursen.

Kursen arrangerades av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs av SMHI på uppdrag av regeringen.