Säsongens iskarta har nu kommit igång

Förra veckan kunde säsongens första is ritas ut på kartan över havsis och ytvattentemperatur. Isen började som normalt att lägga sig i inre skyddade vikar i norra Bottenviken men det krävdes en del tid att hitta rätt observationsunderlag för att se isen. Idag kan vi tydligare se nyisen då områdena har brett ut sig.

Is- och ytvattentemperaturkartan produceras gemensamt av istjänsterna på SMHI samt FMI (Finnish Meteorological Institute), som är SMHIs motsvarighet i Finland. Analysarbetet alternerar varannan vecka. Den första analysen av ytvattentemperatur denna säsong gjorde SMHI redan den 17 oktober men det var först en månad senare, den 17 november som den första isen hade lagt sig och kunde markeras ut mellan Torneå och Kemi. Nu i början på säsongen görs analysarbetet måndagar och torsdagar och när isbeläggningen blir mer utbredd och i större mening påverkar sjöfarten görs analysen varje dag.

Detaljerad aktuell iskarta på smhi.se

– Hur lång tid det tar mellan att den första isen lägger sig och till dess det blir dags för daglig analys varierar från år till år. Förra året ritades första isen ut 25 oktober och vi började med daglig karta 29 november. Det är temperaturen i luften som styr, sen har vinden också en påverkan och givetvis, till att börja med, hur varmt det är i havet, säger Anna Hagenblad vid istjänsten på SMHI.

Havsis
Foto Tore Sidnäs, HaV

Isens utbredning

Istäcket byggs gradvis upp under säsongen och kulminerar normalt i slutet av februari eller i början av mars med vad vi benämner som den maximala utbredningen.

– Isutvecklingen är igång nu men kommer det en period med lite mildare väder och även blåst så kan tunnare is brytas upp. Med anledning av att det fortfarande är varmt i havet så är det minst en månad tills vi har en större utbredning till havs, säger Anna Hagenblad.