Samarbete viktigt för att ta fram bra beslutsunderlag

De meteorologiska instituten i Norden och Baltikum har en viktig roll när det gäller arbetet med klimatfrågorna. Genom ett starkt samarbete instituten emellan får samhällets beslutsfattare värdefullt underlag kring dagens och framtidens klimat, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas både för att minska utsläpp av växthusgaser och att arbeta med klimatanpassning. Generaldirektörerna för instituten säger i ett gemensamt uttalande att samarbetet är viktigt för att förstå den komplexa klimatförändringen, och hur den påverkar våra liv.

Vid sitt årliga möte, som denna gång hölls i Estland, diskuterade generaldirektörerna för de meteorologiska instituten i Norden och Baltikum den pågående klimatförändringen.

Rolf Brennerfelt
Rolf Brennerfelt, generaldirektör vid SMHI

– SMHI och de andra instituten arbetar varje dag med prognoser och varningar. Vi bidrar till hållbara och säkra samhälle där människor är förberedda på olika former av påfrestningar på grund av väder- och vattensituationer. I vår dagliga produktion har vi ett nära samarbete för att göra prognosberäkningar, berättar Rolf Brennerfelt, generaldirektör vid SMHI, och fortsätter:

– Klimatet är en lika viktig fråga för ett säkert och hållbart samhälle och även inom detta område måste vi samarbeta internationellt. Ett exempel är att vi i Norden utvecklar gemensamma högupplösta klimatscenarier, som ska hjälpa oss förstå hur framtidens klimat kan se ut.

Gemensamt uttalande

I ett gemensamt uttalande lyfter generaldirektörerna vid de nordiska och baltiska instituten vikten av samarbetet, som är en nyckel för att världens beslutsfattare ska få bra beslutsunderlag för att kunna arbeta med åtgärder kopplade till klimatförändringarna.

– Klimatförändringen pågår och den påverkar våra liv. Det är tydligt att både utsläppsminskningar och klimatanpassningsåtgärder behövs, vi kan inte göra antingen eller. För att kunna arbeta med detta i Norden och Baltikum är det viktigt att det finns kunskap om de regionala förhållandena, därför behövs mer forskning på området, säger Rolf Brennerfelt.