Så blev årets cyanobakterieblomning i Östersjön

Sommarens blomning i Östersjön nådde sin största utbredning i slutet av juli då större delen av havet, från Köpenhamn ända till S:t Petersburg, täcktes av cyanobakterier.

Satellitbild över algblomningen den 25 juni.
Den 25 juli täckte blomningarna en stor del av Östersjöns yta. Datakälla: NOAA, satellit: Suomi-NPP. Data processad av SMHI. Förstora Bild

– Den första mer etablerade blomningen av cyanobakterier uppträdde ovanligt nog i nordöstra Östersjön, till havs mellan Gotland och den estniska ön Ösel, säger Jörgen Öberg, oceanograf vid SMHI.

Vanligtvis brukar blomningen börja i sydost, till havs utanför den polska kusten. I år var dock förhållandena för en tidig start gynnsammare längre norrut. Anledningen till den förskjutna startpunkten kan vara det för årstiden kyliga och blåsiga vädret i sydöstra Östersjön. 

Blomningen spreds från norr till söder

Det var även i norra halvan av Östersjön som tillväxten tog fart. Därifrån spred det sig söderut så att det en vecka in i juli fanns etablerade ytansamlingar med cyanobakterier i alla delar av Östersjön och i Finska viken. 

– Då kulmen nåddes under den varma sista juliveckan täckte blomningen en stor del av havsytan i Östersjön och Finska viken, och det blommade även i Bottenhavet. Den totala utbredningen under sommaren var 237 000 kvadratkilometer, vilket är den näst högsta utbredningen som noterats sedan SMHI år 2002 började övervaka cyanobakterieblomningen. Rekordet nåddes 2006 då blomningen täckte hela 242 000 kvadratkilometer av havsytan, säger Jörgen Öberg.

Radarbild som visar algblomningens utbredning.
Antal dagar med cyanobakterieblomning under sommaren 2019. Förstora Bild

Finska viken sist ut

När högsommarvädret så småningom lämnade oss i augusti avtog även cyanobakterieblomningarna. I månadsskiftet till september var det också slut med ytansamlingar i Östersjön, men i Finska viken dröjde de sig kvar ytterligare en vecka. 

– Det mest anmärkningsvärda med årets blomning var att i stort sett hela Östersjön och Finska viken samtidigt drabbades av omfattande förekomster av ytansamlingar med cyanobakterier i slutet av juli, säger Jörgen Öberg.

Sen blomning längs Hälsingekusten

Även efter att de storskaliga blomningarna upphört i början av september uppstod lokala blomningar här och var. Under sista veckan i september rapporterade privatpersoner mindre blomningar med cyanobakterier längs Hälsinglandskusten, uppger Informationscentralen för Bottniska viken. Det är ovanligt sent för cyanobakterier, som helst vill ha varmare än 17 grader i vattnet.  

I denna sammanställning är endast klassningen ”ytansamlingar” inkluderat. 

Graf som visar algblomningens utbredning
Diagrammet visar area täckt av ytansamlingar av cyanobakterier (Daily), samt sammanställning av täckt area från de senaste sju dagarna från och med givet datum (Weekly). Eftersom de dagliga observationerna ofta skyms av moln, blir variationerna i diagrammet större än de är i verkligheten. Genom att lägga samman den observerade täckningen från de senaste sju dagarna jämnas värdena ut och ger en mer rättvis bild av läget under perioden. Förstora Bild