Rivstart på isvintern

Efter en kall period i slutet av oktober, lade sig den första isen till sjöss redan den 25 oktober i inre vikar i norra Bottenviken. Därefter skedde inga större förändringar i isläget , men i slutet av november blev det en rivstart för isläggningen.

Efter att den allra första havisen bildats i norra Bottenviken i slutet av oktober pendlade vädret fram och tillbaka med både varmare och lite kyligare perioder under november. Någon större isläggning var det för tidigt och för varmt för.

Havsis
Havsis. Arkivbild från 2018. Foto SMHI
Isläget var i stort sett oförändrat den 25 november, jämfört med en månad tidigare. Vädret hade inte varit tillräckligt stabilt kyligt för att skapa någon mer is, utan det enda som hände var att vattnet i havsbassängerna långsamt kyldes av, säger Magnus Larsson, ismeteorolog vid istjänsten på SMHI.

I slutet av november blev det en rejäl omläggning i vädret och kall luft strömmade ner över en stor del av landet. Kraftiga snöfall förekom i södra Sverige och samtidigt började nyis lägga sig i inre vikar och skärgårdar från Bottenviken och ned till norra Östersjön, liksom i Mälaren och Vänern.

Det kalla vädret har fortsatt in i december.

Isen har fortsatt att växa till nu i början av december och området med nyis utmed kusterna i hela Östersjöområdet har ökat. Eftersom väderprognosen pekar på fortsatt kyla den närmaste veckan, i en stor del av landet, kan vi förvänta oss en snabb isläggning och istillväxt i Bottenviken, Norra Kvarken och åtminstone norra Bottenhavet, fortsätter Magnus.
Karta som visar isläget den 2 december 2021
Isläget den 2 december 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Iskartan den 2 december i SMHIs tjänst

De första isrestriktionerna för sjöfarten

Sjöfartsverket, som har ansvar för vintersjöfarten och bedriver isbrytningsverksamhet, har redan aviserat de första isrestriktionerna till hamnarna i Bottenviken, Ångermanälven och Mälaren. Isbrytarna ALE och YMER är i standby för att kunna betjäna sjöfarten vid behov.

Vad kan vi då förvänta oss av isvintern framöver?

Kylan ser som sagt ut at bestå den närmaste veckan, men därefter kan mildare luft börja bryta igenom och dämpa isläggningen. Det kan även bli så att den nybildade isen driver norrut och packas samman mot de norra kusterna när det blir blåsigare igen, säger Magnus.
Det är för tidigt att säga något om hur svår isvintern kommer att bli, men med den tidiga starten på isläggningen, så ligger vi för närvarande över den normala isutbredningen för denna tid på året.  Dagens isutbredning - den 2 december - är den största för detta datum, sedan den svåra isvintern 2010/2011.