Rivstart på brandrisksäsongen

Den 1 mars startade gräsbrandrisksäsongen och prognosen visar redan de första dagarna på stor gräsbrandsrisk i södra Sverige och delar av Svealand. Information om risker för gräsbrand finns i MSBs och SMHIs informationssystem "Brandrisk skog och mark". Systemet uppdateras med aktuell daglig brandriskinformation under brandrisksäsongen.

Gräsbränder förekommer framförallt tidigt under våren, ofta strax efter snösmältningen. Bränder startar lätt i det torra fjolårsgräset, men risken för gräsbrand minskar sedan snabbt när årets nya gräs vuxit upp. Det är därför viktigt att vara försiktig med eld eller annat som kan antända det torra fjolårsgräset, då det antänds mycket lätt och sprider sig fort.

Säsongen för information om gräsbrand varar normalt 1 mars-1 juni och för skogsbrand 10 april-31 augusti. Systemet är normalt tillgängligt under perioden 1 mars - 1 oktober.
Aktuell brandriskkarta


Information för kommunal räddningstjänst och länsstyrelser

Informationen i ”Brandrisk skog och mark” kan visas i två varianter, en inloggningsskyddad som i första hand riktar sig till kommunal räddningstjänst och länsstyrelser samt en öppen för andra intresserade.
Information om brandrisk på MSBs webbplats

Information för allmänheten på Dinsäkerhet.se

På webbplatsen Dinsäkerhet.se finner du information om risker, brand och eldning som riktar sig till dig som privatperson.