Risk för kraftig vårflod i norr

I fjälltrakterna och i norra Norrland ligger mer snö än normalt. Slutet på april och början på maj har varit kyliga och än har inte vårfloden börjat i detta område. Stora snömängder och sen avsmältning gör att det finns risk för en kraftig vårflod.

 

Lugn vårflod hittills

På många platser i Norrland har vattenföringen varit högre än normalt sedan de varma och blöta månaderna december till februari. I Norrland, förutom i fjällen, började vattenflödena att stiga under en mildare period i april för att stanna av när vädret blev kyligare i slutet av april. I stora delar av södra Norrlands skogsland och i hela kustlandet upp till Råneälv har snön smält av i långsam takt och vårfloden har hittills varit lugn. 

Mycket snö kvar

I Norrlandsfjällen har nästan ingen snö smält hittills. Mer snö än normalt finns i fjälltrakterna och norra Norrland, på en del håll mer än dubbelt så mycket som normalt vid den här tiden på säsongen. När det finns så mycket snö kvar så sent på säsongen kan snösmältningen gå fort om det blir ett snabbt väderomslag från kallt till varmt. Den närmaste veckan väntas bli fortsatt kall, vilket betyder att snösmältningen och därmed också vårfloden fördröjs.

– När det finns mer snö än normalt och snösmältningen kommer sent ökar risken för en kraftig vårflod, säger Richard Alpfjord Wylde, vakthavande hydrolog. Men hur vårfloden blir bestäms av väderutvecklingen på längre sikt.
 

Karta som visar snöns vatteninnehåll 2020-05-12,
Till vänster snöns vatteninnehåll i mm 2020-05-12, det vill säga hur många millimeter vatten snön motsvarar i smält form. Till höger snöns vatteninnehåll 2020-05-12 i procent av normalt för denna tid på säsongen. Observera att vatteninnehållet jämförs med det normala vatteninnehållet i mitten av maj, när mycket av snön brukar ha smält.

Se hur läget är i just ditt område, SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken