Rekordstor uppslutning på grundkurs i klimatanpassning

I veckan bjöd SMHI in till grundkurs i klimatanpassning för tolfte gången. Likt de senaste gångerna hölls den på distans från en studio på SMHI i Norrköping. Närmare 100 deltagare från kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som arbetar eller ska börja arbeta med klimatanpassning deltog.

Hur påverkar klimatförändringarna samhället och hur arbetar olika aktörer med klimatanpassning? Det var frågor som besvarades när SMHI arrangerade grundkurs i klimatanpassning den 26–27 april. Under två halvdagar presenterade experter från SMHI, tillsammans med ett antal andra myndigheter kunskap om klimat, vad klimatanpassning är och varför det är så viktigt.

– Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat. Klimatanpassning uppfattas ofta som enbart tekniska eller naturbaserade lösningar, men innefattar även organisatoriska, analyserande och informativa åtgärder, och processerna som möjliggör åtgärderna, berättar Therése Sjöberg, en av föreläsarna från SMHI.

– För oss som jobbar med hållbar regional utveckling så är det viktigt att ha ett brett perspektiv. Jag jobbar främst med hållbara resor och transporter och tycker det är viktigt att få in klimatanpassningsperspektivet även i de frågorna. Jag hoppas att jag kan få användning av kursen i min organisation på ett eller annat sätt, kommenterar kursdeltagaren Sandra Strömstedt, strateg hållbara resor och transporter på Region Sörmland.

Deltagarrekord

Deltagarantalet har ökat sedan grundkursen blivit helt digital. Under första dagen hade kursen närmare 100 deltagare, medan det var något färre den andra kursdagen. Det innebär att över 300 personer deltagit vid grundkursen sedan september 2020 – ett gott tecken för klimatanpassningen i Sverige.

– Vi är nöjda med både antalet deltagare och spridningen bland dem. Vi hade som vanligt kommuner från hela Sverige, myndigheter, länsstyrelser, regioner och företag på kursen. Det är kul att grundkursen är så uppskattad, säger Pontus Wallin, en av kursledarna från SMHI.

Merja Willman föreläser med laptop framför sig
Merja Willman, miljö- och klimatstrateg på Norrköpings kommun, berättade om kommunens klimatanpassningsarbete på SMHIs grundkurs i klimatanpassning. Förstora Bild

Exempel från kommuner

Genom inbjudna föreläsare fick deltagarna även ta del av erfarenheter från Härnösands kommun och Norrköpings kommun. Miljö- och klimatstrategen Merja Willman presenterade hur de arbetar med klimatanpassning i Norrköping och gav konkreta och inspirerande exempel.

– Några av våra framgångsfaktorer har varit samverkan över tid, en gemensam målbild och samordning av arbetet, god kunskap om egna utmaningar inom verksamheterna kopplat till klimatanpassning och samförstånd om kommungemensamma utmaningar, berättar Merja Willman som föreläste på kursen.

– För mig som jobbar kommunalt var det särskilt informativt och inspirerande att höra om hur andra kommuner kommit framåt i arbetet. Jag uppskattar själv när det blir väldigt konkret, till exempel att få höra om hur man i Norrköping hade ovanligt långa möten och workshops för att skapa samförstånd kring vad som skulle ske, eller att man ser grönska som en investering i klimatanpassningsarbetet, kommenterar kursdeltagaren Melissa Maxter, hållbarhetsstrateg i Laholms kommun.

Kursen arrangerades av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.