Premiär för klimatkurs på distans

SMHIs Grundkurs i klimatanpassning arrangerades i veckan, men för första gången på distans. Ett 60-tal representanter från kommuner, myndigheter och andra aktörer som ska arbeta med klimatanpassning deltog.

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade Grundkurs i klimatanpassning i veckan. Under två halvdagar presenterade SMHIs experter och externa föreläsare grundläggande kunskap i ämnet.

Första gången på distans

Kursen som hölls i veckan var egentligen planerad till i våras men blev inställd hastigt i samband med Corona-utbrottet i mars.

– Vi flyttade först kursen till hösten men insåg efter sommarsemestrarna att arrangera en kurs på plats inte skulle bli aktuellt. Det kändes viktigare att kursen blev av än att ställa in igen, berättar Madeleine Tuomi som är kursledare.

Trots att kursdeltagarna missar att utbyta erfarenheter med varandra så finns fördelar med att ha kursen på distans.

– Fler får möjlighet att delta när man inte behöver ta höjd för exempelvis restid. Tyvärr blir det ju allt som oftast lite teknikstrul men det tyckte jag hanterades bra, säger Maria Brantö, miljöstrateg i Nyköpings kommun, som var en av deltagarna.

Exempel på hur andra jobbar

Kursen vände sig både till de som ska börja jobba med frågan och till dem som behöver uppdatera sina kunskaper. Bland deltagarna fanns representanter från framförallt kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

– För mig i min position som miljöstrateg var det väldigt intressant att få ta del av föreläsningarna som handlade om implementeringsprocessen i organisationers styrning och ledning. Det var väldigt värdefullt att få ta del av Finspångs och Norrköpings kommuns erfarenheter, berättar Maria Brantö.

Stor efterfråga på kursen

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat.

– Det märks framför allt i att intresset för kursen har ökat. Antalet deltagare har nästan fördubblats sen 2015 när vi arrangerade kursen för första gången, säger Madeleine Tuomi.

Kursen arrangerades för åttonde gången av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs av SMHI på uppdrag av regeringen.

Ny kurs i november

En ny distanskurs är planerad till 10-11 november.