Oceanografiskt forskningsprojekt får pris

Ett internationellt forskningsprojekt som SMHI deltar i har fått utmärkelsen ”Les Etoiles de l'Europé” (Europas stjärnor) av franska ministeriet för högre utbildning, forskning och innovation (MESRI).

Projektet, SeaDataCloud, är ett forskningsprojekt som syftar till att samla in europeiska oceanografiska data och göra dessa tillgängliga på webben i enlighet med INSPIRE. Data och metadata följer dessutom Fair-principerna (Findable, Accessible, Interoperable och Reusable). Projektet är en fortsättning på SeaDataNet som är en standardiserad infrastruktur för att hantera stora och diversa data insamlade från fartyg och andra automatiska observationssystem.

SMHI svensk partner och regional koordinator för Östersjön

Porträtt på en kortklippt leende kvinna.
Lotta Fyrberg.

– SMHI är svensk partner i SeaDataCloud och dessutom regional koordinator för Östersjön. Det innebär att vi kontrollerar kvaliteten på data från hela Östersjöregionen och skapar dataprodukter för området, bland annat klimatologier för temperatur och salthalt, säger Lotta Fyrberg, oceanograf och projektledare, SMHI.

Priset som projektet nu har tilldelats syftar bland annat till att belöna och främja det europeiska engagemanget hos forsknings- och teknikerteam som utmärkt, och framgångsrikt drivit, sina projekt och att lyfta fram deras arbete.

Ledande inom Europa

– SeaDataCloud är ledande inom Europa på data management, det vill säga att utveckla internationella standarder och bibliotek för data och metadata, så att data från olika länder och infrastrukturer blir jämförbara. Det i sin tur underlättar arbetet för att upprätthålla eller sätta in åtgärder för att uppnå god miljöstatus i våra europeiska hav, säger Lotta.

Inom projektet utvecklas också riktlinjer och verktyg för bland annat kvalitetskontroll. Projektet har hög status även utanför Europa och andra refererar ofta till det. Projektet arbetar i samarbete med de regionala konventionerna, till exempel HELCOM och OSPAR. Dessutom samarbetar projektet med flera tematiska delar (fysik och biologi) av EMODnet, som är initierat av EU-kommissionen. Projektet utgör grundstommen för EMODnet-Chemistry.

SMHI deltar i SeaDataNet-konsortiet som är en sammanslutning av de större marina instituten/centren i Europa. Stommen utgörs av de Nationella Oceanografiska Datacentren där även SMHI ingår.

Ett fartyg i hamn.
Varje månad ger sig SMHI ut med forskningsfartyget Svea för att samla in oceanografiska data som sedan analyseras. Förstora Bild