Nytt verktyg ska utvärdera våtmarksprojekt redan i planeringsstadiet

För att de som arbetar med våtmarksprojekt ska få bättre beslutsunderlag inför anläggning och restaureringar av våtmarker ska nu SMHI vara med och ta fram ett webbaserat verktyg för detta. Inom projektet ska en referensgrupp med personer som arbetar med våtmarksfrågor bildas. Referensgruppen ska besvara en enkät för att identifiera vilken kunskap som saknas inom området.

Våtmark som ser ut som en sjö med gräs och granar som växer i den.
Det nya verktyget ska öka förmågan hos kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att utvärdera våtmarksprojekt i planeringsstadiet. Förstora Bild

Framtagningen av verktyget ingår i projektet EviWet – evidensbaserat beslutsstöd för våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster. Det är ett treårigt projekt som finansieras av Naturvårsverket/Formas och leds av SLU.

Projektets utgångspunkt är att det idag finns en kunskapsbrist som förhindrar dagens våtmarkssatsningar från att nå sin fulla kapacitet och tillgodoräkna sig de hydrologiska ekosystemtjänster som våtmarker kan leverera. Verktyget ska öka förmågan hos kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att utvärdera våtmarksprojekt i planeringsstadiet, och på så sätt säkerställa att våtmarkssatsningar som klimatanpassningsåtgärd vilar på vetenskapliga grunder.

Enklare att identifiera kostnadseffektiva projekt

Våtmark med vissna, luddiga, blommor i förgrunden.
Verktyget ska erbjuda beräkningar av planerade våtmarkers hydrologiska effekter i avrinningsområden. Förstora Bild

– Utan kunskaperna som verktyget ger, riskerar våtmarksprojekt att bedömas på godtyckliga grunder och det är inte säkert att de mest kostnadseffektiva projekten kan identifieras, säger Niclas Hjerdt, projektledare och hydrolog på SMHI.

Verktyget ska erbjuda beräkningar av planerade våtmarkers hydrologiska effekter i avrinningsområden. Beräkningar som sedan kan användas för att till exempel bedöma hur en planerad våtmark påverkar hög- eller lågflöden längre nedströms.

– Med denna kunskap kan hydrologiska effekter av våtmarksprojekt bedömas i ett tidigt skede, vilket gör det enklare att identifiera kostnadseffektiva projekt med maximal nytta, menar Niclas.

Referensgrupp efterlyses

Just nu söker projektet personer till en referensgrupp som ska besvara en enkät som syftar till att identifiera vilken kunskap som saknas i deras arbete med handläggning av våtmarksprojekt.

– Vi söker framför allt personer som arbetar med våtmarksprojekt och/eller handläggning av våtmarksprojekt och som efterlyser bättre verktyg för att bedöma våtmarkers hydrologiska ekosystemtjänster. Det är i första hand våtmarkshandläggare vid länsstyrelser, men även vid andra nationella myndigheter, säger Niclas.

EviWet är ett samarbete mellan SLU, SMHI, Uppsala universitet och University of Zürich. Projektet avslutas i april 2023.