Nytt projekt ska samordna marina forskningsdata

SMHI ska tillsammans med Svensk Nationell Datatjänst (SND) starta ett projekt för att öka tillgången på nationell marin data samtidigt som datan blir både bättre och enklare att använda. Som beslutsunderlag bidrar datan till att rätt insats sätts in på rätt plats med målet att förbättra havsmiljön.

Projektet ”Mot samordning av nationell marin forskningsdata för universell interoperabilitet” har beviljats stöd från FORMAS genom utlysningen Blå Innovation. Satsningen ligger i linje med, och är starkt kopplat till Sveriges bidrag till FN:s årtionde för havsforskning.

Bidrar till en förbättrad havsmiljö

– En ökad tillgänglighet av marina data som är lättare att förstå bidrar till ett hållbart nyttjande av havsresurser, säger Markus Lindh, marinbiolog och gruppchef, vid SMHI.

– Genom att samordna och göra marina data tillgängligt på ett enhetligt och jämförbart sätt blir data lättare att förstå och använda och återanvända. Dessa data kan sedan användas till modeller, innovation och information anpassad till användaren. Den nationella samordningen och det nya nätverket kan också ge ökad havsmedvetenhet som i sin tur ligger till grund för beslutsfattare inom förvaltning, industri och politik, menar Markus Lindh.

Förberedande projekt som kan förlängas

Projektet är ett förberedande projekt som kommer att pågå under 18 månader. Om projektet löper väl ut satsar SMHI vidare i ett längre projekt inom samma utlysning, Blå Innovation. Projektets mål är att få ihop ett nationellt nätverk av marina dataproducenter där SMHI går in i rollen Nationellt Oceanografiskt Datacenter (NODC). 

SMHI har stor kunskap och kapacitet att bygga både själva samordningen och de tekniska lösningar som projektet kräver.

Samarbete med befintliga nätverk

– I projektet kommer vi bland annat att knyta ihop och nyttja befintliga nätverk och ta fram en data- och metadatastandard och enhetliga formatbeskrivningar för att öka interoperabilitet för marina data. Vi strävar efter att uppfylla FAIR-principen där alla data ska vara Findable, Accessible, Interoprable och Reproducible, berättar Markus Lindh.

Riktar sig till både nationella och internationella användare

Ytterligare en del i projektet innebär att koordinera arbetet med att assimilera, harmonisera och göra marina data och metadata fritt tillgängligt enligt nationell och internationell standard och FAIR-principen genom att bygga en teknisk blå lösning där marina data lätt kan delas till både nationella och internationella användare. 

– Genom projektet kommer vi att stärka det nationella marina databidraget till europeiska och globala datainitiativ såsom EMODnet, Copernicus och FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling, säger Markus Lindh.