Nytt nummer av Medvind

I SMHIs nyhetsbrev Medvind berättar vi om aktualiteter inom väder, vatten och klimat. I årets sista nummer kan du bland annat läsa om vilken betydelse ett varmt hav har för klimatförändringen i Sverige och världen. 

Varmare hav kan ge kraftigare tropiska cykloner. En ökad havstemperatur minska också havets förmåga att ta upp och lagra koldioxid, vilket i sin tur ökar uppvärmningen av atmosfären. Men temperaturen påverkar också havsnivå, havets ekosystem och syreförhållanden.

I Medvind kan du även läsa om att det är möjligt att ”se” extra långt med radar under särskilda väderförhållanden, så att föremål långt bortom horisonten kan upptäckas.

Vi berättar dessutom om det viktiga uppdraget SMHI har att utfärda vädervarningar, och om vad de olika varningarna betyder.

Med mera!

Medvind nr 4 2023 som pdf