Nytt initiativ för att samla in viktiga data från havet med hjälp av dykare

I en satsning för att rädda våra hav från de utmaningar som klimatförändringar medför har German Ocean Foundation tillsammans med European Marine Observation and Data Network (EMODnet) initierat ett av världens största medborgarforskningsprojekt inom oceanografisk datainsamling och havsforskning. Initiativet syftar till att uppmuntra dykare att samla in data från haven på ett enkelt sätt. Data som kommer att användas och göras tillgänglig för forskare över hela världen.

Det finns idag ett stort behov av att komplettera de befintliga mätningar som görs i haven, framförallt med data från kustnära områden. Genom att initiera ett samarbete med Scuba Schools International hoppas forskningen nu på att mer marina data kan samlas in och tillgängliggöras för allmänheten och forskningsvärlden.

Insamling av data via befintliga dykdatorer

Med tanke på att haven värms upp snabbt är det viktigt att samla in data om temperatur inklusive georeferenser med position och djup. Dykare har en dykdator på armen när de dyker och som redan redan idag samlar in data som är viktiga för forskare att få tillgång till. Dykdatorn är kopplad till en app som samlar alla data och när dyket är klart skickas data från appen till en databas. Samarbetet mellan aktörerna möjliggör att insamlad data görs tillgänglig till EMODnet, som i sin tur integrerar den i sin dataportal och gör den tillgänglig för andra att ta del av. Appen går att anpassa utifrån forskningens behov vilket gör datainsamlingen flexibel. 

Initiativet är en uppmuntran till medborgarforskning

Patrick Gorringe, oceanograf med ansvar för internationella relationer och kontrakt inom havsområdet på SMHI samt mycket aktiv inom EMODnet programmet, är en av initiativtagarna bakom samarbetet och ser en möjlighet att sammanföra ett engagemang hos medborgare och forskning inom havsmiljö.

− Genom att använda redan befintlig teknik i dykdatorerna kan vi komplettera observationssystemet och kan också hjälpa till att främja det engagemang vi vet finns hos medborgarna, i det här fallet dykare. De bidrar till den globala havsforskningen samtidigt får vi in viktiga data till EMODnet som gör dem tillgängliga till forskare och andra användare över hela världen – en win-win helt enkelt!, säger Patrick Gorringe.

Scuba Schools International har hundratusentals dykare anslutna till sig, och därmed kommer en väldigt stor mängd data kunna samlas in, inklusive från svenska vatten och främst i kustområden där vi idag har ett stort behov av fler observationer.

Patrick Gorringe presenterar initiativet på en mässa
Initiativet presenterades av Patrick Gorringe i samband med en stor mässa i Düsseldorf i januari 2024.