Nytt forskningsprojekt undersöker potentialen för privata nederbördsstationer

Skyfall kan ställa till med plötsliga problem som översvämningar och andra risker för samhället. Att kunna mäta nederbörd  tätare kan leda till bättre kunskap om skyfallen, och på sikt även  säkrare prognoser, vilket forskare från bland annat SMHI ska undersöka i projektet SPARC. 

Människor promenerar i skyfall.
Människor promenerar i skyfall.

SPARC är ett forskningsprojekt som kommer pågå i fyra år och som är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Lunds universitet och SMHI. Ett av syftena med projekten är att ta reda på potentialen med att samla data från samt placera ut fler privata nederbördsstationer.

I nuläget har SMHI cirka 130 automatiska nederbördsstationer i landet som samlar in data med kort tidssteg (15 minuter eller kortare), vilket behövs för att kunna fånga snabba förändringar i regnintensitet under ett skyfall. Dessutom har många städer och kommuner egna mätare. Trots det finns stor risk att mätarna missar de högsta intensiteterna under ett skyfall, till exempel om  mätarna sitter för glest eller att det finns problem med insamlingen. 

Regndata för olika ändamål

Att placera ut privata nederbördsstationer skulle kunna leda till tätare och bättre mätningar. Ett viktigt syfte är att efter översvämningar kunna göra noggranna analyser av vad som inträffade och på så sätt förstå sårbarheterna i samhällets infrastruktur Kan mätningarna göras i realtid är kan de dessutom användas för förbättrade regn- och flödesprognoser. Det finns alltså en tydlig potentiell samhällsnytta, men också utmaningar gällande till exempel datakvalitet och insamlingssystem, som kommer att utredas inom projektet. 

Projektet kommer innebära fallstudier i Karlstad, Göteborg och Trelleborg som förhoppningsvis kommer kunna ge resultat som man kan använda sig av nationellt. 

– Göteborg stad är en föregångare när det kommer till hantering av regn i stadsmiljö och har visat intresse för projektet.  Stadens ambition är att kunna placera ut nya mätstationer till sommaren, eftersom många skyfall sker under sommarmånaderna, och på detta sätt få hjälp med datainsamling. Projektet kommer att bidra med rådgivning och utvärdering, säger Jonas Olsson, forskare vid enheten för Hydrologisk forskning vid SMHI.

Med medborgarnas hjälp

Projektet kommer delvis vara ett exempel på medborgarforskning som kan skapa förståelse och engagemang för forskningsfrågorna. Samtidigt är det en möjlighet för SMHI att kunna skapa bättre regndata  genom att använda observationer från väderradar, SMHIs stationer, de kommunala stationerna och de privata stationerna. 

I maj kommer forskarna Jonas Olsson, Louise Petersson och Remco Van De Beek från SMHI åka till Göteborg för ett första möte på plats.