Vårens datum släppta för klimatanpassningskurs för skogsägare

Passa på att redan idag planera in vårens kurser för dig som arbetar med, eller som äger skog. Kurserna är kostnadsfria och du kan välja mellan två olika kurser: Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen samt Klimatanpassning för dig som arbetar med skogen. Kurserna riktar sig till både yrkesverksamma och skogsägare.

Bild på skog i solsken och skugga

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändringar då klimatet påverkar skogen. Ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed troligtvis till en ökad skogstillväxt. Samtidigt medför ett förändrat klimat nya och ökade risker för skador på skogen. När klimatet förändras är det nödvändigt att skogsbruket anpassas för att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av skogen.

SMHI får under tre år EU-medel för att utbilda skogsverksamma om klimatförändringar och klimateffekter med syftet att ge kunskap om klimatförändringar och hur man kan anpassa sig till dem, samt etablera enkla verktyg för att arbeta med klimatrisker och möjligheter. Syftet är också att inspirera till handling efter kursen. SMHI har tagit fram ett utbildningspaket innehållande två kurser; Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen och Klimatanpassning för dig som arbetar med skogen.

Planera in kurserna redan idag!

Hittills har SMHI genomfört 6 kurser i klimatförändringar och 6 kurser i klimatanpassning, vilka har varit väldigt uppskattade. Nu släpper vi ytterligare datum för kurserna! Du kan anmäla dig till kursen Klimatanpassning för dig som arbetar med skogen redan idag. Anmälan till kursen Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen öppnar den 1 februari 2024, men datumen är klara och du kan redan nu planera in ett tillfälle.

Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas både till den klimatförändring vi redan upplever idag och till den förändring av klimatet som vi inte kan förhindra i framtiden. Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer.

Planera in något av följande datum i din kalender. Kursanmälan öppnar den 1 februari 2024. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev om skogskurserna så får du en påminnelse om när kursanmälan öppnar.

  • 12 mars Norrköping/digitalt
  •  26 mars Norrköping/digitalt
  •  9 april Norrköping/digitalt
  • 23 april Norrköping/digitalt
  • 28 maj Norrköping/digitalt

Tidigare kursdeltagares röster om Klimatförändringarkursen:

Fått mycket bra insikt i hur klimatet och förändringen kommer att påverka det framtida skogsbruket.
Dagen har varit en nödvändig ögonöppnare för den oundvikliga klimatförändring vi står inför, den startar en naturlig fundering inför framtiden.
Mycket bra information om hur klimatet utvecklas över tid och vad modellerna säger om framtida klimat.
Visar på hur framtiden kan tänkas bli och ger beslutsunderlag för det! Stor kompetens från alla och mycket vänligt bemötande från början till slut.
En bra genomgång om klimatet i världen och Sverige. Tydliga bilder, genom vilka man kan förstå vilka konsekvenser det kan ge oss i branschen.

Klimatanpassning för dig som arbetar med skogen

Den här kursen är en fortsättningskurs som riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur du ska komma igång med klimatanpassning. Du får också lära dig metoder för att analysera vad i det framtida klimatet du eller verksamheten du arbetar i behöver anpassa sig till. Under denna kurs gör vi också en exkursion och får inspiration från andra om hur de arbetar med sin anpassning.

Planera in något av följande datum i din kalender. Kursanmälan är öppen till de tre kursdatumen nedan, så det går bra att göra kursanmälan redan idag. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev om skogskurserna så får du information om när nya datum släpps.

  • 21-22/3 Östergötland (Rimforsa) 
  • 7-8/5 Västerbotten (Granö)
  • 22-23/5 Västergötland (Tiveden)

Preliminärt också vecka 10 samt vecka 15 eller vecka 16 på ny plats.

Tidigare kursdeltagares röster om Klimatanpassningskursen:

Bra upplägg. Bra utbyte mellan kursdeltagare. Trevligt mingel på kvällstid. Mycket bra exkursion med bra föreläsningar och kunskap.
Bra med både en dag ute och en dag inne. Intressanta diagram om nuläge och prognoser för framtiden. Bra övningar.
Fått mig att tänka mer på hur klimatförändringar påverkar mig och skogsägare. Att fundera på klimatanpassning och vilka åtgärder som är möjliga beroende på förutsättningarna.
Bra med studiebesöken. Bra organiserat och genomfört. Bra att ”tvingats” göra planer och fundera över frågorna.
 
Det har varit jättebra! Över förväntan. Bra samtalsklimat där det känns tillåtet att ställa alla frågor.