Ny webbtjänst visar högvattenhändelser idag och i framtiden

Vad kommer att hända med vattenståndet längs Sveriges kust i takt med klimatförändringen? Hur kan det förändras till år 2050, eller 2150? Kan vi räkna med fler översvämningar i framtiden? Det ger SMHIs nya webbtjänst för högvattenhändelser svar på.

Klimatförändringen är ett faktum. Atmosfär och hav värms upp och leder till att havsnivån stiger. Detta kan leda till att högvattenhändelser och översvämningar blir vanligare och värre i framtiden. I SMHIs nya interaktiva webbtjänst Högvattenhändelser idag och i framtiden går det nu att få en bild av hur medelvattenstånd och högvattenhändelser kan komma att förändras i framtiden. Tjänsten bygger på historiska data uppmätta från ett 30-tal mätstationer längs Sveriges kust.

Med vår nya interaktiva tjänst kan man som användare spana in i framtiden för att se hur medelvattenståndet längs Sveriges kust kan komma att förändras till följd av olika utsläppsscenarier. Om medelvattenståndet höjs, så kan detta i sin tur leda till fler översvämningar vid den specifika platsen. Vi har utvecklat tjänsten för såväl samhällsplanerare som intresserad allmänhet, berättar Susanne Carmblad vid SMHI, som varit projektledare för arbetet med att utveckla den nya webbtjänsten. 
 
Illustration som förklarar olika typer av högvattenhändelser.
Med SMHIs nya interaktiva webbtjänst kan du se hur medelvattenstånd och högvattenhändelser kan komma att förändras över tid. Foto SMHI

En webbtjänst för olika behov

En extremnivå är en högvattenhändelse som återkommer med en beräknad sannolikhet. Hittills har information om extremnivåer främst funnits i rapporter av olika ursprung och från olika tidpunkter. Genom webbtjänsten blir denna information lättillgänglig för alla. Beräknade extremnivåer kommer att uppdateras efterhand som mätserierna blir längre, och därmed kan den som använder webbtjänsten vara säker på att informationen är aktuell.
 

Den nya webbtjänsten är anpassad för olika målgrupper, där fliken Högvattenhändelser ger en god överblick för alla och fliken Extremnivåer är ett svar på den mer avancerade användarens behov, berättar Anette Jönsson, produktägare oceanografi vid SMHI som har arbetat med att utveckla webbtjänsten.
 

En sammantagen bild ger ett tydligt resultat

I tjänsten har data från 30 mätstationer analyserats. Vissa mätstationer har data från 1800-talet, medan andra stationer har kortare mätserier. På några platser har stationer avlöst varandra och mätdataserier slagits ihop. Sammantaget visas information för ett tjugotal platser runt Sveriges kust där dataserier har tillräcklig längd för att ge ett tillförlitligt resultat.

Webbtjänsten visar data i pedagogiska diagram och tabeller med förklarande texter. De extremnivåer som användaren utgår från i tjänsten kan även laddas ner i ett enkelt format. 

Webbtjänsten är en del i SMHIs paket med information om stigande havsnivåer som finns på vår hemsida. Där finns exempelvis en lättare introduktion, fördjupande material, filmer och animationer. Webbtjänsten är ett komplement till allt detta, avslutar Anette.


   

Så fungerar webbtjänsten

  • Börja med att välja mätstation via drop-down listan eller utifrån kartvyn.
  • På fliken "Högvattenhändelser" kan du genom att välja utsläppsscenario och årtal se hur högvattenhändelserna förändras i illustrationen.
  • Fliken "Extremnivåer" ger mer teknisk information om de tre metoder som använts för att beräkna data.
  • "Om mätstation" visar information om varje station i form av uppmätt rekord, hur länge stationen funnits, mätteknik och position.
  • "Stödmaterial" och "Lär dig mer" ger mer kunskap om högvattenhändelser och annan bakgrundsinformation.

SMHIs nya webbtjänst Högvattenhändelser idag och i framtiden

Bilden visar hur högvattenhändelser illustreras i webbtjänsten.
Illustrationen är hämtad från SMHIs nya webbtjänst.