Ny version av högupplösta klimatdata

Nu finns det en ny version av högupplösta klimatdata som är fri att ladda ned. Klimatdatabasen omfattar meteorologiska data för hela Europa för perioden september 1983 – juni 2021. Den nya klimatdatan lämpar sig väl för forskning och utveckling av nya klimattjänster på regional nivå.

SMHI har inom ramen för Copernicus, det europeiska programmet för övervakning av jorden, fått i uppdrag att ta fram högupplösta meteorologiska data för hela Europa.

Projektet var en del av Copernicus Climate Change Service (Copernicus klimattjänst) som genomförs av det europeiska vädercentret ECMWF på uppdrag av EU.  I samarbete med Meteo-France och MET Norway har SMHI tagit fram nya klimatdata som bygger på beräkningar utifrån historiska väderobservationer, så kallade återanalyser. Data kan fritt hämtas från Climate Data Store (CDS).

Återanalyser återskapar det europeiska vädret

Genom återanalyser baserade på historiska väderobservationer återskapar modellsystemet det europeiska vädret. De historiska observationerna matas in i en modell för väderprognoser som beräknar fullständiga meteorologiska värden i både tid och rum. Även vid ett begränsat antal observationer ger åternalaysen en mer heltäckande bild av väder och klimat i Europa under perioden.

Beräknat luftryck
Figuren visar den beräknande lufttryck för oktober 1997 som exempel på hur data kan visualiseras.

─ Generellt är återanalyser mycket populärt bland alla användare. Ett relativt enkelt dataformat utan luckor i tid eller rum gör produkten användarvänlig och vi förväntar oss tusentals användare i Europa som det också finns för liknande databaser, säger Semjon Schimanke, projektansvarig på SMHI. 

Högupplöst data för regionala klimattjänster

Klimatdatan kan användas för att undersöka hur mycket klimatet har förändrats sedan 1983. Med den högre upplösningen ökar även möjligheten att analysera extremhändelser på regional nivå. 

─ De huvudsakliga användarna är forskare och företag som utvecklar klimattjänster eller på annat sätt är beroende av meteorologiska data. Ett företag som planerar en ny vindkraftpark behöver till exempel högupplöst vinddata för att hitta de bästa platserna för elproduktionen, säger Semjon Schimanke.

Ett annat exempel är zoologiska institutionen på Stockholms universitet, där forskare undersöker hur klimatförändringen har påverkat 20 olika fågelarters häckningstid och reproduktion i Sverige under de senaste 36 åren.

CERRA - den senaste återanalysen

SMHI har i flera omgångar utfört produktionen av regionala återanalyser och horisontell upplösning och kvaliteten har ökat för varje gång. Exempel på detta är de så kallade EURO4M där perioden 1979 – 2014 återanalyserades med 22 km gridupplösning och UERRA där perioden 1961 – 2019 beräknades med 11 km gridupplösning.

Senaste återanalysen kallas CERRA (Copernicus European Regional ReAnalysis) som har en horisontell upplösning på 5.5 km.

CERRA Topografi karta
Topografi (höjd av terrängen) i CERRA modellsystemet i meter över havet. Gridrutor som har en andel av mindre än 50% land, till exempel där det finns stora sjöar eller över havet, är blåa. Figuren visualiserar även CERRA domänen.