Ny station för havsvattenståndsmätningar i Göteborg

SMHIs mätstation för havsvattenstånd vid Torshamnen har efter drygt 55 år nått sin tekniska livslängd. För några år sedan beslutade myndigheten att upprätta en ny havsvattenståndstation i Göteborg som ersättare. Nu finns en ny mätstation vid Krossholmen, cirka 1,4 km nordväst om stationen Torshamnen.

Sedan 1967 har havsvattenståndet mätts från en station på piren vid Torshamnen i Göteborg. Men redan 1887 startade dagliga mätningar i Göteborg, då vid Ringön tvärsöver älven från centrala stan. Där fortsatte de till 1958, från 1959 till 1969 gjordes avläsningar varje timme vid Klippan längre ut i älven.

Kartvy
Kartvy över Krossholmen och Torshamnen. Förstora Bild

Sedan hösten 2021 har parallelldrift pågått mellan mätstationerna Torshamnen och Krossholmen.

– Vi kunde konstatera att data från Krossholmen håller god kvalitet. Därför avslutades mätningarna i Torshamnen under januari 2023 och stationen vid Krossholmen tog över, berättar Mikael Stenström på SMHIs observationsenhet.

Mätstation Göteborg-Krossholmen
Havspegeln vid Krossholmen i Göteborg från 2022. Foto SMHI Förstora Bild


 

Aktuella och historiska data via SMHIs webb

Aktuella vattenståndsobservationer från Göteborg-Krossholmen är tillgängliga via Vattenstånd och vågor - Göteborg Krossholmen - Diagram | SMHI. I SMHIs Öppna data-portal kan historiska data från samtliga stationer laddas ner, inklusive Krossholmen och Torshamnen.

Krossholmen del av internationellt nätverk

FN driver via UNESCO ett internationellt nät av vattenståndsstationer kallat GLOSS (Global Sea Level Observing System) där Sverige är representerat med två stationer, en i Stockholm och en i Göteborg. Mätstationen vid Krossholmen ersätter Torshamnen som svensk Gloss-station från januari 2023.