Ny specialrapport från IPCC: Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Havet och kryosfären (de frusna delarna av planeten) spelar en avgörande roll för livet på jorden. IPCC betonar i sin senaste specialrapport att det brådskar, både när det gäller utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder. Haven har blivit varmare, surare och mindre produktiva. Smältande glaciärer och landisar orsakar stigande havsnivåer och extrema händelser i kustnära områden får allt större konsekvenser.

Bild från IPCC:s möte i Monaco där SROCC beslutades
IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat beslutades vid IPCC:s möte i Monaco och presenterades den 25 september 2019.

IPCC:s specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat lyfter i ett globalt perspektiv vikten av att att begränsa den globala uppvärmningen i linje med det mål som regeringarna själva satte upp i Parisavtalet 2015.

Markku Rummukainen på pressträff 25 sep 2019
Markku Rummukainen, nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI, berättade om huvudbudskapen i IPCC:s specialrapport om havet och kryosfären på SMHIs pressträff i Stockholm den 25 september. Förstora Bild

– Havet och kryosfären är oerhört viktiga i jordens klimatsystem, som ekosystem och som försörjningsbas för väldigt mänga människor, säger Markku Rummukainen som är klimatrådgivare vid den nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI.

Miljontals människor berörs

Totalt finns det 670 miljoner människor i höglänta bergsområden och 680 miljoner människor i lågt liggande kustnära områden som är direkt beroende av havet och kryosfären. Fyra miljoner människor bor permanent i den arktiska regionen och på små ö-nationer finns 65 miljoner människor.

Den globala uppvärmningen har redan nått 1 °C över förindustriell nivå på grund av utsläpp av växthusgaser. Detta leder till djupgående konsekvenser för såväl ekosystem som människor.

Havsnivåerna stiger globalt - ökningen går snabbt

Rapporten tar upp det långa perspektivet fram till 2300 mycket mera explicit än tidigare rapporter och visar på väldigt stora skillnader i havsnivåökning beroende på om utsläppen minskas eller fortsätter att öka.

– Man är så säker man kan vara på att havsnivåerna stiger globalt och att ökningen nu är snabbare än under tidigare årtionde. Mänsklig påverkan är den dominerande orsaken till ökningen sedan 1970, säger Magnus Hieronymus som är forskare vid SMHI.

Magnus Hieronymus på pressträff 25 sep 2019
Magnus Hieronymus, forskare vid SMHI.

Världens bergstrakter påverkas

Ulf Molau från Göteborgs universitet har varit med och utarbetat kapitlet om höglänta bergstrakter. Han är mycket nöjd med att det för första gången finns en samlad syn på världens bergstrakter:

Ulf Molau vid pressträff den 25 sep 2019
Ulf Molau, Göteborgs universitet.

– Klimatförändringarna flyttar vegetationsgränserna uppåt vilket påverkar bland annat djursamhällen och areella näringar.

Överallt i världen smälter glaciärer, inte bara i Sverige.

– Människor som bor nära glaciärerna är beroende av färskvatten och samtidigt har många av de viktigaste floderna sina källor där. En minskad tillgång på glaciärvatten slår snabbt och ger samtidigt sämre vattenkvalitet vilket blir ett stort problem.