Ny klimatscenariotjänst från SMHI kommer hösten 2021

Hösten 2021 lanserar SMHI en ny klimatscenariotjänst, baserad på ny observationsdata och ny klimatmodelldata. I tjänsten kombineras kartor, diagram och fakta på ett sätt som ger användarna en god överblick. I den första versionen ingår meteorologiska indikatorer. Senare under hösten kompletteras tjänsten med hydrologisk och oceanografisk information.

Den nya webbtjänsten kommer i en enkel och en fördjupad form, något som varit efterfrågat. Den enkla inleds med grundfakta om klimat tillsammans med korta förklarande filmer.

Den fördjupade innehåller mer detaljerad information, och också ökade möjligheter att hämta och ladda ner data relaterad till tjänsten.

På vilket sätt är det nya underlaget bättre?

Det nya underlaget baseras på fler klimatmodeller än tidigare, vilket ger en bättre uppskattning av spridning och osäkerhet i resultaten. Underlaget baseras på klimatmodeller med horisontell upplösning på 12,5 km jämfört med tidigare 50 km, vilket ger mer detaljer och en bättre beskrivning av de klimatologiska processerna.

Vad händer med det nuvarande materialet på SMHIs webb?

Den tidigare tjänsten Klimatscenarier samt visningstjänsten för de tidigare länsanalyserna tas bort när den nya tjänsten lanseras. De länsvisa klimatanalyserna kommer fortfarande att finnas tillgängliga i SMHI:s rapportserie.