Nu kan du skapa bilden av framtiden

Hur kan samhället se ut om femtio år när vi har anpassat det till framtidens varmare och torrare klimat? Det kommer grupper själva kunna svara på när de genomför workshopen ”Framtidsbilder”.

I framtiden kommer vi sannolikt uppleva mer extremväder såsom höga temperaturer och kraftigare översvämningar. Det förändrade klimatet kan också ha effekter på människors hälsa och leda till bland annat torka, ras, skred och erosion. Olika aktörer i samhället måste anpassa sig till klimatförändringarna som sker redan idag, och de som beräknas uppstå i framtiden. 

Workshop för att visualisera konkret

Nu lanserar SMHI ett workshopverktyg, där grupper själva kan genomföra övningar för att konkret visualisera ett framtida klimatanpassat samhälle. Med hjälp av bakgrundsbilder, figurer och objekt bygger de sina egna framtidsbilder som sedan kan bli underlag till organisationernas handlingsplaner och strategier. 

Verktyget vänder sig till personer som arbetar med klimatanpassning i en kommun, myndighet eller organisation, men passar även bra för studenter och intresserad allmänhet.

Workshop där fem personer samarbetar och skapar en bild av framtiden.

Idéer och lösningar

Med workshopverktyget vill vi att grupperna ska skapa hoppfulla bilder av framtiden och få idéer om vilka olika lösningar som finns att tillgå, berättar Bodil Ståhl från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, som varit med och utvecklat verktyget. 

Verktyget baseras på vetenskapliga underlag från bland annat SMHIs klimatscenarier och den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning. Material och instruktioner finns fritt tillgängligt att hämta på smhi.se. Inom kort kommer hemsidan även att finnas tillgänglig på engelska. 

Workshopverktyget Framtidsbilder:
Framtidsbilder – ett klimatanpassat samhälle om 50 år