Nu kan bränder i naturen upptäckas med hjälp av satelliter

MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan denna säsong har satelliterna gett resultat.

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för bränder i skog och mark förlängs i Sverige i framtiden. Samhällets aktörer behöver stöd för att både förebygga, hantera och upptäcka eventuella skogsbränder.

Därför har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tillsammans med SMHI utvecklat möjligheten till tidig upptäckt av bränder i naturen med hjälp av satelliter. Potentialen för tekniken är, precis som skogsbrandbevakande flygplan, störst i glesbygd där sannolikheten till upptäckt från människor är mindre.

– Redan under denna säsong har bränder upptäckts tidigt med hjälp av satelliterna. Den 9 maj detekterades en brand i Kosta i Lessebo kommun i Småland cirka 25-30 minuter innan larm inkom på annat sätt. I den insatsen aktiverades även två helikoptrar för brandkämpning från MSB, säger Leif Sandahl, handläggare på enheten för naturolyckor och beslutsstöd på MSB.

Både skogsbrandbevakande flygplan och satellitdetektion

Detektioner från satelliter är ett nytt sätt att upptäcka bränder i Sverige, men skogsbrandsbevakningen med flygplan finns fortfarande kvar och är en viktig del av bevakningen. Det är kombinationen av bägge som ger stora förbättringar. Utöver satelliter och flygplan har allmänheten en viktig roll.

– Bränder i naturen upptäcks genom både skogsbrandbevakande flygplan och satellitdetektion. Men som allmänhet är man också en viktig del av att upptäcka bränder. Upptäcker du en brand någonstans i naturen så ska du ringa 112, säger Leif Sandahl.

Utveckling pågår för att detektionerna i framtiden också ska generera larm direkt till räddningstjänsten via SOS Alarm. 

Så fungerar satellitdetektion

Kartbild som visar symboler med branddetektion
Så här kan satellitgenererad branddetektion se ut

Bevakningen sker med hjälp av två satelliter som används med ett möjligt tidsfönster mitt på natten cirka klockan 00-04 och mitt på dagen cirka klockan 12-16. Satelliterna passerar Sverige vid lite olika tidpunkter varje dag.