Nu gör vi en första uppdatering av klimatscenariotjänsten

Den 14 mars görs en uppdatering av den fördjupade klimatscenariotjänsten på smhi.se. Uppdateringen innebär bland annat att data för ”Längsta värmebölja” korrigeras. Fler uppdateringar kommer att ske och revideringar kan följas i den nya ändringsloggen i tjänsten.

Genom Klimatscenariotjänsten på smhi.se kan användare undersöka hur klimatet kan komma att utvecklas i Sverige fram till år 2100, utifrån olika utsläppsscenarier. Tjänsten baseras på meteorologiska-, hydrologiska- och oceanografiska data. Den 14 mars görs en första uppdatering av den meteorologiska delen av tjänsten.

Använd det nya datasetet

Den aktuella uppdateringen innebär att data för ”Längsta värmebölja” korrigeras då felaktiga data upptäckts och användare rekommenderas därmed att byta till det nya datasetet. Indikatorn ”Längsta värmebölja” byter också namn till ”Längsta period med högsommardygn” för att förtydliga sambandet mellan de båda indikatorerna ”Antal högsommardygn” och ”Längsta period med högsommardygn”.

Ändringslogg tydliggör revideringar i tjänsten

Genom klimatscenariotjänsten kan SMHIs forskning och analys av Sveriges klimat tillgängliggöras för alla. I takt med att nya data och indikatorer tas fram kommer fler uppdateringar av klimatscenariotjänsten att göras. I samband med uppdateringen den 14 mars har tjänsten därför kompletterats med en enkel ändringslogg. Genom ändringsloggen kommer du som använder tjänsten få en överblick över vilka revideringar som skett och när dessa har publicerats.