Nu är vårfloden igång

Med det varma vädret börjar snö och is smälta i norra Sverige. Det gör att vattenflödena ökar och årets vårflodssäsong börjar. I Norrlands fjälltrakter och inland ligger det mindre snö än normalt för mitten av april. I norra Dalarna, Gävleborg och längs den norrländska kusten ligger det mer snö än normalt. 

Under veckan kommer temperaturen stiga i landet men det kommer fortfarande vara relativt kalla nätter. SMHIs prognoser tyder på att nederbörden blir ganska liten i landet under veckan. Detta ger goda chanser för att vårfloden kommer sätta igång i norra delen av Sverige men att flödena ökar långsamt då nattemperaturerna minskar snösmältningen.

– Därför ser vi inte någon indikation på att det kommer bli en varning för höga flöden den närmsta veckan. Men läget kan snabbt förändras om det kommer nederbörd eller dygnsmedeltemperaturen stiger ytterligare, poängterar Emil Söderström, vakthavande hydrolog vid SMHI.

Karta över norra Sverige som visar var det finns snö och hur det förhåller sig till det normala.
Snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 17 april 2023. För hydrologiska prognoser är det mer intressant att se till snöns vatteninnehåll än snödjupet. Illustration SMHI

När brukar vårfloden starta?

Vårflodens start varierar i landet och definieras som första dagen på året där flödet är högre än medelårsflödet. I Grötsjön, Dalarna, har vårfloden startat i slutet av april de senaste 10 åren medan i Torneträsk har vårfloden börjat i slutet av maj. I SMHIs tjänst för klimatindikatorer kan du lära dig mer om vårflodens start och hur den varierat över tid och plats i landet.

Läget kan förändras

Hur vårfloden utvecklas längre fram är för tidigt att säga i dagsläget. SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Aktuella varningar från SMHI (uppdateras kontinuerligt)

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.