Norsk-svenskt dialogmöte om klimatanpassning

Att det finns stora likheter i klimatanpassningsarbetet i Norge och Sverige framkom med all tydlighet när det norska Miljødirektoratet besökte SMHI i veckan. Likaså en önskan om mer samverkan över landsgränserna.

Ida Marie Gildestad
Ida Marie Gildestad är seniorrådgivare vid norska Miljødirektoratet.

Onsdagen den 6 september besökte det norska miljödirektoratet SMHI. Värd för besöket var Nationella expertrådet för klimatanpassning som tillsammans med Kunskapscentrum för klimatanpassning berättade mer om sitt arbete, och hur klimatanpassningsarbetet styrs i Sverige. På samma sätt delade Miljødirektoratet med sig av sitt arbete och under mötet diskuterades såväl utmaningar som möjligheter.

Klimatförändringarna känner inte till landsgränser. De utmaningar ni har i Sverige har vi också i Norge, och vi ser bara möjligheter i att samarbeta och inspireras av varandra, säger Ida Marie Gildestad, seniorrådgivare vid norska Miljødirektoratet.

 

Ny strategi i Norge

Under mötet diskuterades bland annat den nya strategi för klimatanpassning som antagits av den norska regeringen. På flera sätt skiljer sig från den tidigare strategin, bland annat genom ett mer tydligt fokus på systematik i klimatanpassningsarbetet och en mer omfattande syn på konsekvenser.

Strategin ger oss en riktning på nationell nivå. Utmaningarna vi ser framför oss är bland annat att förutsättningarna ser väldigt olika ut över landet. Stora kommuner har kapacitet för att arbeta aktivt med klimatanpassning, men många små kommuner saknar de resurser och den kompetens som krävs, berättar Ida Marie Gildestad.

 

Mer samverkan

Karin Hjerpe, verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI
Karin Hjerpe, verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI

Utmaningarna är liknande för Norge och Sverige, liksom möjligheterna. Att samverka mer var en tydlig önskan både från norsk och svensk sida.

Vi har så mycket gemensamt! Jag ser stora fördelar i fortsatt samverkan med Miljødirektoratet. Deras erfarenheter om nätverkande med kommuner har varit extra inspirerande att ta del av idag. Jag ser mycket fram emot ett fortsatt utbyte och dialog, avslutar Karin Hjerpe, verksamhetsledare för Nationellt kunskapscenter för klimatanpassning vid SMHI.

 

Expertrådet positiva till fortsatt utbyte

Även Therése Sjöberg som leder arbetet i sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning, och som modererade mötet, ser en stor potential i ett framtida samarbete mellan länderna.

Miljödirektoratet har flera uppgifter som liknar de som det svenska expertrådet ansvarar för. Direktoratet har bland annat fått i uppdrag att ta fram en nationell klimat- och sårbarhetsanalys som ska vara klar i december 2026. Expertrådets nästa rapport till regeringen ska lämnas in samtidigt.

Therése Sjöberg är ansvarig för sekretariatet för Expertrådet för klimatanpassning
Therése Sjöberg Foto SMHI
Här ser vi att vi har mycket att lära av varandras processer och att det finns flera möjligheter till samarbete, säger Therése Sjöberg. Vi har redan fått en inbjudan till Expertrådet att komma och besöka våra norska kollegor i Oslo, något som vi gärna gör, berättar Therése Sjöberg.