Nomineringar till ny IPCC-ordförande och byrå

Inför FN:s klimatpanels (IPCC:s) sjunde arbetsprogram, AR7, ska ny ordförande och byrå väljas. IPCC:s ordförande och IPCC-byrån är centrala i IPCC:s övergripande ledning samt i arbetsgruppernas ledning.

FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) har under åren 2015-2023 haft sitt sjätte arbetsprogram, AR6, vilket har lett fram till ett antal kunskapsgenomgångar i form av IPCC-rapporter. I och med IPCC:s AR6 syntesrapport, som gavs ut den 20 mars 2023, inleds nu arbetet inför klimatpanelens sjunde arbetsprogram, AR7. Det första steget är att en ny ordförande och IPCC-byrå väljs. Ordförande och byrån är centrala i IPCC:s övergripande och arbetsgruppernas ledning.

IPCC:s byrå

Syftet med IPCC:s byrå är att ge vägledning till panelen om de vetenskapliga och tekniska aspekterna av dess arbete, att ge råd om ledning och strategiska frågor samt att fatta beslut i specifika frågor inom dess mandat, i enlighet med principerna för IPCC:s arbete.

Nominera senast den 2 juni

Valet sker under IPCC:s 59:e plenar, den 24-28 juli. Sveriges nationella kontaktpunkt behöver ha in nomineringarna senast den 2 juni 2023. 

Det är klimatpanelens medlemsländer som via sin nationella kontaktpunkt kan göra nomineringar till ordförande eller byråmedlem. Kandidater ska inneha relevant vetenskaplig och teknisk kunskap, säger Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC vid SMHI.

För mer information

Kontakta gärna Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC för mer information om nominering och valen via e-postadress ipccfocalpoint@smhi.se