Mycket snörik jul i södra Sverige

Årets jul blev den vitaste som uppmätts sedan regelbundna mätningar av snödjupet påbörjades 1904 i Sverige. Samtliga mätplatser runtom i landet hade mer än 10 cm på juldagens morgon.

I Lund, Växjö och Linköping blev det den snörikaste julen som uppmätts. Bortsett från västkusten, sydvästra Värmland samt södra Tornedalen kunde man på juldagens morgon vakna upp till ett i allmänhet 30-50 cm tjockt snötäcke i hela Sverige. Ett av de mer kuriösa inslagen torde vara att man på juldagens morgon uppmätte mer snö i både Göteborg och Lund än i Haparanda.

I nordligaste Blekinge rapporterade Eringsboda 84 cm, vilket är det största snödjupet som noterats i Blekinge oavsett månad. Det tidigare rekordet uppmättes i november 1973 då Komstorp mätte 68 cm.


Snödjup juldagen 2010
Ort Snödjup 2010 (Största snödjup, år)
Karesuando 45 cm (73 cm, 1966)
Haparanda 27 cm (64 cm, 1966)
Stensele 43 cm (68 cm ,1996)
Östersund 50* cm (108 cm, 1912)
Härnösand 52 cm (62 cm, 1917)
Falun 40 cm (48 cm, 1947)
Karlstad 25 cm (40 cm, 1915)

Tabellen ovan visar statistik över snödjupet på juldagens morgon. Som en jämförelse har det största uppmätta snödjupet på juldagen under åren 1904-2009. Observera att samtliga värden för 2010-12-25 är preliminära. 

* För Östersunds del har värdet uppskattats.