Med kyla i norr breder isen ut sig

I början av februari var temperaturen i norr under det normala. Isen växte stadigt i yta och täckte stora delar av Bottenviken och Norra Kvarken.  

Vattnet i Bottenviken har under en längre tid varit tillräckligt kallt för att snabbt frysa till is tack vare gynnsamma lufttemperaturer och vindförhållanden. Isutbredningen har ökat på grund av kallare lufttemperatur i början av februari.

Vinden har under dessa kallare dagar förflyttat drivis söderut och österut. Bakom drivisen har det sedan bildats nyis och lite tjockare jämn is i stora områden.

Den 5 februari var det säsongens hittills största isutbredning med en yta på 64 000 km2, vilket inte är så mycket i jämförelse med normalt. Det är inget bottenrekord men det har definitivt hittills varit en mild isvinter, säger Anna Hagenblad, meteorolog.

Tidigare under säsongen har det varit dominerande milt väder både i norr och i söder. Sydvästlig vind har bidragit med att förskjuta och packa ihop det mesta av isen i norr till Bottenvikens nordöstra del. Utan den kalla luften har det inte bildats nyis utan mest varit isfritt bakom.

Smithska udden

Ingen långvarig kyla i sikte

Kraftig vind väntas riva upp den tunnare nyisen och packa drivisen till norra och östra delen igen men några dagars kyla kring kommande helg kan åter bilda ett nyistäcke. Kylan väntas inte bli långvarig och följs dessutom igen av blåsiga dagar så kanske förblir den 5 februari säsongens hittills största isutbredning.