Med havsnivåhöjningen i fokus – fotoutställningen Erosion nu i Norrköping

Under hela förra året turnerade fotoutställningen Erosion längs med Skånes kust. Nu har turen kommit till Norrköping – en stad som med sin närhet till Bråviken och Östersjön även den berörs av framtida havsnivåhöjningar. Utställningen öppnar idag, den 17 februari.

Fotoutställning utomhus, på en gångbro.
Fotoutställningen Erosion pågår just nu utanför Arbetets museum i Norrköping. Förstora Bild

Erosion är en fotoutställning om klimatförändringar och om hur vi påverkas av höjda havsnivåer. Kristoffer Granaths fotografiska verk i kombination med berättelser och klimatinformation från SMHI visar vilka effekter klimatförändringarna har, nödvändigheten att hantera dem och hur vi idag arbetar för att minska dem.  

Fotografier och fakta

Besökaren bjuds med på en resa genom olika kustlandskap. Det blir möten med människor som aktivt jobbar med klimatfrågan och personer som är berörda av den. Porträtt och intervjuer varvas med personliga reflektioner och fakta i en utställning som dokumenterar en av vår tids stora frågor: klimatförändringen. 

– Den klimatförändring som vi nu ser påverkar alla, även oss i Norrköping. Stigande havsnivåer är ett exempel. Värme och vattenbrist är andra utmaningar som vi står inför. Här gäller det att vara medveten om riskerna och att planera förebyggande. Anpassning till ett varmare klimat är en viktig fråga och vi tror att mixen av Kristoffers fotografier och faktan från oss på SMHI gör det lättare för människor att ta det till sig, säger Karin Hjerpe på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.   

Minska sårbarheten genom planering

Även Norrköpings kommun medverkar i utställningen.

– Klimatanpassning innebär att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. Genom det skyddas miljö, människors liv, hälsa och egendom. Norrköpings kommuns klimatanpassningsarbete innebär att minska vår sårbarhet genom att planera utifrån nya förutsättningar som klimatförändringar innebär, säger Merja Willman, miljö- och klimatstrateg i Norrköpings kommun.

Social hållbarhet i bilder 

Svartvitt proträtt av en man där man bara ser halva ansiktet. Fotoutställning i bakgrunden.
Kristoffer Granaths fotoutställning Erosion har turnerat Skåne runt. Nu är det Norrköpings tur. Foto Kristoffer Granath Förstora Bild

Kristoffer Granath är fotografen som främst jobbar med dokumentationer av de stora samhällsförändringarna, skildrat utifrån ett socioekonomiskt perspektiv med människan i fokus. Social hållbarhet är ledord i hans verksamhet. 

– Det viktiga är inte vem som gör vad, utan vad vi kan göra tillsammans och hur vi engagerar varandra. Vi människor har nämligen lättare för att anpassa oss och förändra våra liv i samhället när vi ser andra göra samma sak. Med samverkan och samarbeten kan vi driva omställningen till ett klimatvänligt samhälle och växa vidare tillsammans, säger Kristoffer Granath.  

Kristoffers utställning Erosion, som visades första gången på stranden i Ängelholm hösten 2020, har vuxit längs vägens gång. Besökarna har tagit den till sina hjärtan, skolelever och universitetsstudenter har startat och fördjupat olika klimatarbeten med avstamp i utställningen och Kristoffers första fotobok släpps i samband med vernissagen i Norrköping.

Prisad fotograf

Klingar namnet Kristoffer Granath bekant? 2019 mottog han Arbetets museums dokumentärfotopris för sina bilder av ett arbetsliv som inte längre är, med motiv från både Findus fabrik i Bjuv och kärnkraftverket i Barsebäck.

– När Kristoffer i utställningen Erosion vänder sin blick mot klimatförändringar så blir även det med fokus på arbete. De som arbetar med att hantera konsekvenserna och de vars arbete direkt påverkas av det förändrade klimatet. Det är en viktig utställning, särskilt då fokus ligger på platser i Sverige som många har besökt eller känner till. Ingen slipper ju undan effekterna av klimatförändringarna, säger Josefine Höijer, intendent Arbetets museum.

Fri entré och öppet dygnet runt 

Utställningen Erosion har öppet den 17 februari – 8 maj och visas utomhus vid Arbetets museum i Norrköping. Fri entré och öppet dygnet runt.

Kristoffer Granath har samtidigt ytterligare en utställning inne på museet: Vissa dagar lever vi. För öppettider, se arbetetsmuseum.se.

Utställningen Erosion är ett samarbete mellan fotograf Kristoffer Granath, Arbetets museum, SMHI och Norrköpings kommun.