SMHI gav företag kunskap om klimatrelaterade risker

Under tisdagen den 21 januari bjöd SMHI in till frukostseminarium hos Finansinspektionen i centrala Stockholm. Syftet var att lära företag hur de kan identifiera, bedöma och rapportera fysiska risker orsakade av klimatförändringar.

Under seminariet guidade SMHIs experter potentiella kunder i vad det innebär att hantera klimatrelaterade fysiska risker och hur företag kommer igång med att analysera verksamhetens utmaningar och möjligheter utifrån typ av risk, sektor och geografi.

Alexandra på frukostseminariet
SMHIs Alexandras Birger-Röör berättar om fysiska risker osakade av klimatförändringar.

– Vi genomförde ett mycket lyckat och välbesökt frukostseminarium där vi kopplade TCFD:s rekommendationer till hur man kan analysera sin robusthet inför flera olika möjliga framtida klimat med avseende på fysiska risker. Vi fick möjligheten att dela med oss av kunskap om hur man praktiskt kan genomföra riskanalyser och koppla dem till möjliga konsekvenser av klimatförändringar för enskilda sektorer. Många kapitalförvaltare har hört av sig efteråt och intresset för frågan är väldigt stort, berättar Alexandra Birger-Röör, Chef för New Ventures, SMHI. 

SMHI erbjuder ramverk för scenarioanalyser

Utifrån detta arbete kan företagsledningar fatta välgrundade beslut, möta marknadens krav på hållbarhetsarbetet och tillmötesgå kraven från såväl befintliga som nya regelverk.

TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)