Lyckad internationell klimatkurs i Sverige

De tjugotvå kursdeltagarna från sju länder i Västafrika har under sitt besök i Sverige den 7-23 juni erhållit nya kunskaper genom föreläsningar och studiebesök. Vilket de ser att de kommer att ha användning av i sitt fortsatta arbete med klimatanpassning och begränsning av klimatförändringarna i sina respektive länder. 

Deltagarna utanför SMHIs entré

Klimatförändringar och klimatanpassning, är ett så kallat International Training Program, vilket finansieras av Sida. Kursens syfte är att öka kunskaper om klimat, stärka nätverk och stödja en positiv utveckling i deltagarnas organisationer. Deltagarna arbetar på ett eller annat sätt med klimatanpassning, många med fokus på klimatrisker, beredskap och hantering. De är nyckelpersoner och beslutsfattare på statliga myndigheter, ideella organisationer, universitet och inom privata sektorn i Västafrika.

Utbildningsprogrammet består av tre delar

Utbildningsprogrammet Klimatförändringar och klimatanpassning består av en uppstartsdel som i denna utbildningsomgång ägde rum den 9-18 mars i Niamey i Niger, en Sverigekursdel, som ägde rum 7-23 juni och en avslutningsdel som äger rum i Västafrika 21-25 november 2022.  

Utbildningsprogrammet går igenom allt från den senaste klimatforskningen till hur samhällen kan anpassas och kriser förebyggas. Varje deltagare ska genomföra ett förändringsprojekt under kursens gång. Deltagarna ska genom kursen fördjupa sina kunskaper och kunna driva egna projekt inom utsläppsminskning och klimatanpassning, framför allt klimatrisker, beredskap och hantering. I syfte att stärka det fortsatta klimatarbetet även efter utbildningen har kursen en tydlig lokal förankring där nätverk och kontaktytor mellan olika myndigheter och samhällsaktörer i regionen ska kunna leva vidare även efter kursavslut.

Späckat program i Sverige

Sverigekursdelen, som hölls 7-23 juni i Sverige, har haft ett varierande innehåll med föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och studiebesök. Under veckorna i Sverige har deltagarna arbetat vidare med sina individuella projektarbeten, där de har haft handledda gruppdiskussioner med en facilitator från SMHI. De har också haft en hel del inbokade studiebesök och sociala aktiviteter.

Jag är väldigt stolt över att få leda en så utmanande kurs som uppskattas så mycket av våra deltagare från Västafrika. Den här gången har vi haft relativt unga kursdeltagare som är väldigt engagerade och sugna på att ta till sig nya kunskaper, säger Tharcisse Ndayizigiye, projektledare vid SMHI.
Deltagarna tittar på något som visas på en bildskärm.
Första dagen på SMHI bjöds på rundvandring med studiebesök på hydrologiska prognos- och varningstjänsten. Även meteorologiska prognos- och varningstjänsten samt arkivet besöktes. Här hjälpte handledarna till med att tolka till franska.
Föreläsningssal med presentatörer och åhörare.
Kursen bestod av ett flertal föreläsningar.
Alla deltagare vid ETC Solpark.
Hela gruppen på besök på ETC Solpark i Katrineholm. ITP-programmet har besökt Solparken sedan starten 2011 och det är en inspirerande plats som hela tiden utvecklas och utökas.
Deltagarna på besök vid slussen i Stockholm. På bilden syns några deltagare vid en monter med en konstruktion över slussen i Stockholm.
De tre veckorna i Sverige innehöll även ett besök i Stockholm. Där bland annat Slussen besöktes, vilket är ett av Stockholms stads största klimatanpassningsprojekt.

"Kommer att kunna förbättra vår praxis"

Sverigekursdelen har varit väldigt innehållsrik och har genom ett flertal presentationer och fältbesök gett mig nya kunskaper, vilket gör att jag nu ser på klimatförändringen med nya ögon. Jag lämnar Sverige med stor kunskap om orsakerna till klimatförändringarna, effekterna av dessa förändringar som i mycket har orsakats av oss människor samt nödvändiga åtgärder som behöver implementeras. Inte bara för att anpassa utan också för att mildra, säger Essosinam Kozoline på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Togo.
Innehållet i programmet och från experterna har gjort det möjligt för oss att tillgodogöra oss mer avancerad kunskap när det gäller begränsning och anpassning till klimatförändringarna. Genom fältbesöken i Sverige fick vi uppleva nya erfarenheter som gör att vi kommer att kunna förbättra vår praxis när det gäller anpassning och begränsning av klimatförändringarna i våra olika länder, tillägger Yoda Adaman vid Nationella meteorologiska myndigheten i Burkina Faso.