Lindrig isvinter hittills

Vintern har hittills inte gett särskilt goda förutsättningar för havsisen att växa till. Även Mälaren och Vänern är i stort sett isfria. Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI konstaterar att havsisens utbredning i början av veckan var omkring 10 000 kvadratkilometer. Det är väldigt lite is för att vara så här långt fram på säsongen, jämfört med hur det sett ut tidigare vintrar.

Hittills denna vinter har havsisen brett ut sig som mest efter en kall period den 7 februari. Då var 29 000 kvadratkilometer av våra havsområden täckta med is. Men som så ofta denna vinter trycktes isen ihop i norr och nu i början av veckan var cirka 10 000 kvadratkilometer täckta med is. Detta är en mycket liten isutbredning för att vara så här långt fram på vintern.

Iskarta från den 7 februari 2020
Iskarta från den 7 februari 2020 Förstora Bild
Iskarta från den 24 feb 2020
Iskarta från den 24 februari 2020. Förstora Bild

Kan bli nytt minimirekord

– Normalt har vi maximal isutbredning i slutet av februari eller början av mars och den hittills lägsta maximala isutbredningen, sedan den moderna iskarteringen började 1957, är 45 000 kvadratkilometer med is 2015. Den näst lägsta isutbredningen uppmättes 2008 med 49 000 kvadratkilometer, säger Magnus Larsson vid Istjänsten på SMHI.

Maximal isutbredning 2015
Den hittills lägsta maximala isutbredningen, sedan den moderna iskarteringen började 1957, är 45 000 kvadratkilometer med is 2015. Iskartan är från den 24 januari 2015. Förstora Bild

– Vi är för närvarande långt under denna utbredning och på god väg mot ett nytt rekord, men så här långt in på vintern är vattnet rejält nedkylt och isläggningen kan gå fort om det blir en kallare period, fortsätter Magnus.

Milt och blåsigt

Denna milda och blåsiga vinter har helt enkelt isen till havs haft svårt att växa till. De kallare perioder som varit, har gett ett tunt istäcke i norra Bottenviken och längs kusterna längre söderut. När det sen börjat blåsa igen, har isen snabbt brutits upp och samlats mot kusterna i norr. Framför allt har isen samlats mot den finska kusten i nordöstra Bottenviken, där även vallar bildats.

Isutbredningen av havsisen är för närvarande i stort sett densamma som den var redan i början av december. Enda skillnaden är att isen i skärgårdarna i norra Bottenviken sakta växt till och nu mäter 20-60 cm i tjocklek. Längre söderut har det tidvis bildats tunn is utmed kusterna ner till södra Bottenhavet, men det blåsiga vädret har skingrat isen snabbt.  Även i Ålands Havs skärgårdar och i delar av Mälaren har det bildats tunn is vid något tillfälle.

Isfritt i Mälaren

Ett annat tydligt exempel på att vintern varit mild så här långt är att det fortfarande är i stort sett isfritt i Mälaren. Det har hittills varit några dagar med tunn is i västra och norra Mälaren kring den 7-10 februari, men därefter blåste isen bort. Detta är en mycket sent datum för den första isen i västra Mälaren. Det tidigare noterade rekordet är från 2007 då den första isen lade sig den 25 januari. Under normalperioden 1961-1990 var det senaste datumet för första isen kring den 8 januari vintern 1985.  

–Vi är alltså cirka två veckor senare i år med den första isen i Mälaren, jämfört med tidigare senaste datum, berättar Magnus.

Kyla att vänta

SMHIs väderprognoser tyder på en omläggning av väderläget de närmaste tio-tolv dagarna. Lågtrycken tar en sydligare bana över Skandinavien och ett högtryck förstärks i norr. Kallare luft strömmar då ner över en större del av landet och havsområdena.

–Det kommer betyda att isläggningen tar fart i Bottenviken och Norra Kvarken, samt utmed kusterna åtminstone i norra Bottenhavet. Troligen blir det också en del is i Mälaren den närmaste tiden, säger Magnus, och avslutar:

–Min gissning när det gäller havsisen är att vi kommer hamna någonstans i närheten av de tidigare minimiutbredningarna 2008 och 2015, men om kylan fortsätter längre in i mars, kan vi passera dessa.