Lindrig isvinter avslutad

Årets isvinter är nu slut.  Säsongen slutade något tidigare än normalt och isen bredde även ut sig över en mindre yta. En orsak är stora temperaturöverskott i ytvattnet efter den varma sommaren, som gjorde att det tog lång tid innan isen kunde börja växa i Bottenviken. 

Havsis i solnedgång.
Årets isvinter blev lindrig. Bilden är från 2018.

I måndags avslutades årets issäsong efter en snabb avsmältning på slutet. Redan i slutet av mars packades isen till sjöss mot finska sidan i Bottenviken efter en blåsig period. Isen orkade sedan inte att komma tillbaka med full kraft.

Magnus Larsson
Magnus Larsson, ismeteorolog vid SMHIs istjänst.


Under april månad fortsatte isen att huvudsakligen blåsa söderut och österut och samtidigt splittras upp i mindre områden. Isen bearbetades och fick i slutet av april sin position mot finska kusten i Bottenviken. I övrigt smälte skärgårdsisarna snabbt och till Valborg var det bara de norra skärgårdarna i Bottenviken som hade fastare is kvar. Längre söderut i landet hade flera varmare perioder gått hårt åt isarna i skärgårdarna redan i mars.

– Den senaste veckan har isarna i norra Bottenviken fortsatt att smälta och ruttna, och den sista isbrytaren, finska Polaris, togs hem den 9 maj, säger ismeteorolog Magnus Larsson vid Istjänsten på SMHI.

– De sista svenska restriktionerna upphörde redan den 3 maj och de sista finska restriktionerna togs bort måndagen den 13 maj. Därmed är issäsongen att betrakta som avslutad, fortsätter Magnus.

Lindrig isvinter

– Isvintern får betecknas som lindrig, då den maximala isutbredningen noterades till 88 000 kvadratkilometer. Det inträffade redan den 27 januari efter en period med kyla ner över hela Skandinavien, berättar Magnus.

– Därefter har mildare och blåsigare perioder varvats med kortvariga kalla perioder i norr. Någon stabil isläggning har det därmed inte lyckats att bli denna vinter och flera gånger har det öppnats upp stora områden med öppet vatten ända upp i norra Bottenviken. Isen har farit både österut och västerut och inte hunnit växa till på det sätt vi är vana vid, säger Magnus.

Iskarta den 27 januari - maximal isutbredning

Mild höst och avkylningen av havsvattnet tog tid

– En orsak till den lindriga isvintern är att det tog lång tid innan isen till sjöss kunde lägga sig. Det var stora temperaturöverskott i ytvattnet efter den varma sommaren och hösten 2018. Därmed dröjde det till mitten av januari, innan isen började växa till sjöss i Bottenviken, berättar Magnus.

– Därefter har det som sagt inte varit några längre perioder med kyla och lugnt väder, som krävs för att istäcket skall växa till. Istället har kraftiga sydvästliga till nordvästliga vindar brutit upp isen ett flertal gånger.