Lära svenska på jobbet – en dörröppnare på arbetsplatsen och i samhället

Sedan 2011 har SMHI erbjudit anställda undervisning i svenska. Hittills har ett sextiotal medarbetare gått utbildningen, som omfattar såväl svenska språket som en inblick i hur samhället fungerar.

Varje fredagseftermiddag bedrivs undervisning i svenska på SMHI. Deltagarna arbetar på SMHI, och merparten är relativt nyanlända i Sverige. Alla är välutbildade och är duktiga på engelska, men de vill lära sig mer svenska. Nhela Ali är kursledare från Studieförbundet och har funnits med sedan starten. Hon menar att utbildningen är viktig inte bara för arbetets skull, utan också för att ge en inblick i det svenska samhället.

- Kursen innehåller inte bara svenska, utan deltagarna får också kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Vi pratar om det mesta från banker och försäkringar till den svenska modellen, arbetsmarknadens parter och arbetsrätt, berättar Nhela.

Totalt har ett sextiotal medarbetare deltagit i kursen sedan starten 2011.

- Periodvis har vi haft flera kurstillfällen i veckan, anpassade till deltagarnas förkunskaper. Vi har tre grupper just nu, från nybörjare till avancerad. För de som är helt nya inleder vi med alfabetet, räkneorden, enkla ord och fraser. Den avancerade gruppen läser just nu Hemsöborna av Vilhelm Moberg – den leder till bra diskussioner, berättar Nhela Ali.

Svenska-undervisning på SMHI
Nhela Ali tillsammans och Baraa Khalil Mohamad

”Jag känner att SMHI bryr sig om sina anställda”

Baraa Khalil Mohamad har arbetat på SMHI i några månader. Hon är entusiastisk över utbildningen och menar att den speglar kulturen inom SMHI.

- Det är tydligt för mig att det finns en stor omsorg om de anställda och en vilja att vi ska må bra. Alla har hög utbildning och talar god engelska, men ändå vill SMHI satsa på utbildning i svenska. Språket öppnar dörrar och är en förutsättning för att vi ska bli integrerade och del av arbetsplatsen på riktigt, säger Baraa som berättar att hon också fått nya vänner genom kursen. Nhela nickar och håller med.

- Så är det. SMHI är en stor arbetsplats och de som går kursen kommer från olika delar av verksamheten. De skulle kanske aldrig ha pratat med varandra om det inte vore för våra fredagar tillsammans. Här har vi skapat en ny mötesplats som inte bara lett till ökade kunskaper i svenska, utan även till nya kontakter. Många har blivit vänner för livet, avslutar Nhela Ali.