Lansering av nytt scenarioverktyg för en hållbar vattenresursförvaltning

SMHI har utvecklat ett scenarioverktyg som både underlättar planering och främjar diskussion mellan olika aktörer för att uppnå en hållbar vattenresursförvaltning. Utvecklingen av verktyget har skett inom regeringsuppdraget ”Utvärdera åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter” som avslutas nu. Verktyget heter YtSim (Ytvattensimulator) och körs via webbläsare fritt tillgängligt för alla.

Att sammanställa och analysera effekterna av både regleringar och vattenuttag i ett avrinningsområde i relation till vattentillgången är en viktig förutsättning för att motverka vattenbrist. Tidigare saknades det ett verktyg som lägger ihop all lokal påverkan i ett avrinningsområde och visar den sammanlagda effekten på flöden och vattennivåer nedströms.

YtSim erbjuder just denna möjlighet och kan användas till att minska risken för överutnyttjande av ytvattentäkter. I samband med klimatförändringarna är det särskilt viktigt att våra ytvattenresurser räcker för alla behov, både i samhället och i naturen.

Idag lanseras verktyget YtSim (Ytvattensimulator) som bland annat kan användas till att minska risken för överutnyttjande av ytvattentäkter.
Idag lanseras verktyget YtSim (Ytvattensimulator) som bland annat kan användas till att minska risken för överutnyttjande av ytvattentäkter. Förstora Bild

Många användningsområden

– YtSim har i första hand utvecklats med syfte att testa olika åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter. Men scenarioverktyget kan vara lika användbart för andra ändamål, till exempel för att ta fram underlag inom Nationell plan för omprövning av vattenkraft, NAP, eller för att upprätta och uppdatera regionala vattenförsörjningsplaner för att trygga dricksvattenförsörjningen långsiktigt, säger Nina Bosshard, projektledare på SMHI.

Flera tänkbara användare

Även om scenarioverktyget är fritt och tillgänglig för allmänheten är målgruppen för YtSim främst olika aktörer inom vattensektorn. Det kan vara vattenkraftsägare, antingen de själva eller upphandlad konsult, men också aktörer inom vattenförsörjningen så som länsstyrelser och kommuner eller V/A-branschen. Även domstolar kan ha användning av YtSim när det kommer till tillståndsprövningar av vattenkraften. Inte minst kan YtSim användas som plattform för kommunikation mellan olika aktörer, till exempel för att testa känsligheten för olika lokala åtgärder på den övergripande vattentillgången.

Lättillgängligt direkt i webbläsaren

YtSim nås via SMHI Vattenwebb. Man behöver inte ladda ner och installera någon mjukvara utan allt körs direkt i webbläsaren som fungerar både på dator och mobila skärmar.

I den nuvarande basversionen 1.0 (betaversion) kan användarna testa exempelvis en ändrad reglering eller ett modifierat vattenuttag och undersöka hur det skulle påverka vattentillgången i ett valfritt område inom Sverige. YtSim lämpar sig just nu främst för känslighetsanalyser och inte för exakta modelleringar eftersom det återstår några tekniska buggar som kommer åtgärdas under nästa år.

Positiv återkoppling

– Många aktörer inom vattenområdet ser en stor potential i YtSim och vi har fått samma återkoppling från referensgruppen som hjälpte oss att utveckla verktyget. Nu när regeringsuppdraget kring vattenbrist avslutas så finns önskemål från andra håll, inte minst inom vattenförvaltningen, om nya funktioner i YtSim. Vi avser därför fortsätta utveckla verktyget i nära dialog med olika användargrupper, säger Niclas Hjerdt, projektägare för YtSim vid SMHI.

Från och med årsskiftet kommer YtSim att vidareutvecklas i samverkan med den svenska vattenförvaltningen och våtmarksprojektet EviWet. Inom båda dessa områden finns behov av verktyg för att bedöma effekter av olika lokala åtgärder på vattentillgången.

En ökad dialog ger förståelse för olika behov

– Vi är förstås väldigt glada över att vattenförvaltningen ser så positivt på YtSim. Det finns många idéer för funktioner som vi vill lägga till i verktyget, bland annat helt användardefinierade regleringar och möjligheten att jämföra klimatets effekter på vattentillgången. En förhoppning vi har är att YtSim leder till en förstärkt dialog mellan olika aktörer som ibland kan ha motsatt syn på användningen av vattenresurser. Eftersom man enkelt kan dela inställningar i verktyget kan man på olika håll jobba med samma modell och alla kan lägga till sin del. På det viset ökar förståelsen för allas behov och hur den egna användningen av vattenresurserna påverkar de andra, säger Nina Bosshard.

–  Det här är kanske något av en önskan och ligger förstås utanför vår makt, men genom YtSim skapar vi förutsättningen för det, avslutar Niclas Hjerdt.