Långsamt kallare väder kan bygga på havsisen

Så här inför julhelgen kan det vara intressant att titta på hur långt isvintern har kommit till havs och vad vi kan vänta oss framöver. Just nu finns det egentligen bara stabil is i de inre norra skärgårdarna i Bottenviken. Tunnare is finns även i inre vikar ned till norra Bottenhavet, samt på delar av Ångermanälven. Långsamt kallare väder under julhelgen kan dock bygga på istäcket.

Satellitbild - havsis i Bottenviken den 19 dec 2019
Bild från satelliten Sentinel 1B, som visar isläget i norra och mellersta Bottenviken på eftermiddagen, torsdag den 19 december. Foto Copernicus Förstora Bild
Havsisens utbredning den 20 december 2019.
Havsisens utbredning den 20 december 2019. Illustration SMHI/FMI Förstora Bild

Havsvattnet kyldes av rätt så långsamt under hösten, men en längre period med kyla från slutet av oktober skapade den första tunna isen i skyddade vikar längst i norr redan i månadsskiftet oktober/november.  Därefter fortsatte is att bildas och växa till i skärgårdarna längst i norr fram till mitten av november. Den andra halvan av november var det förhållandevis milt väder som dominerade och istillväxten gick sakta. 

– I slutet av november var det i stort sett samma isläge som i mitten av månaden, men kortvariga köldknäppar hade byggt på istjockleken i de inre skärgårdarna längst i norr till 5-20 cm, säger Magnus Larsson, ismeteorolog vid istjänsten, SMHI.

Milt i december


– Under december månad har det hittills varit övervägande milt väder och flera djupa lågtryck har gett blåsigt väder. Därmed har isen inte brett ut sig i någon större utsträckning, utan den is som bildats i norra Bottenviken har tryckts ihop mot kusterna. Lokalt har dock 10 - 30 cm tjock drivis bildats, till exempel utanför Kemi. Det senaste dygnet har det dock blivit kallare och då kan man se hur nyis snabbt bildats närmast den fastare isen, fortsätter Magnus. 

Vad kan vi då vänta oss fram till julhelgen?
– Just nu är det lite kallare i norr, men de närmaste dagarna kommer mildare luft åter att breda ut sig norrut över landet. Under julveckan ser det dock ut som att vi kan få en viss stabilisering i vädret och långsamt kallare igen i mellersta och norra Sverige, säger Magnus. 
– Detta skulle efterhand kunna ge en viss istillväxt utmed kusterna i norra Bottenviken, och även i de inre skärgårdarna ned till norra Bottenhavet. I skyddade vikar i södra Bottenhavet, Ålands hav och Mälaren, skulle lite tunn is också kunna börja bildas om det blir tillräckligt klart och kallt, fortsätter han. 

Stora variationer genom åren

Isläget vid juletid kan variera väldigt mycket år från år. Vissa år, till exempel 2011, var det i stort sett isfritt och bara tunn is i inre skärgårdar i Bottenviken och Bottenhavet. Ytterligare ett år tillbaka i tiden, 2010, var en stor del av Bottenviken och norra Bottenhavet redan islagda vid jultid. 
 

Havsisens utbredning den 24 december 2011.
Havsisens utbredning den 24 december 2011. Förstora Bild

Ytterligare ett år tillbaka i tiden, 2010, var en stor del av Bottenviken och norra Bottenhavet redan islagda vid jultid. 

Havsisens utbredning 24 dec 2010.
Havsisens utbredning den 24 december 2010. Illustration SMHI/FMI Förstora Bild


– Årets förväntade isutbredning under julhelgen får anses som rätt normal, men kanske något under medel, säger Magnus Larsson. 

Stor utbredning tidigt ger ofta stor maximal isutbredning


Ett år med stor isutbredning tidigt på vintern finns det ofta också bra förutsättningar för en stor maximal isutbredning. 
– Tittar vi vidare på vintern 2010-2011 blev det efter den tidiga starten en mycket stor maximal isutbredning med hela 300 000 kvadratkilometer. Hur det blir denna vinter återstår att se, avslutar Magnus.

Maximal utbredning av havsis 2011, den 25 februari.
Iskarta från den 25 februari 2011 då säsongens havsisutbredning nådde maximum; 300 000 kvadratkilometer. Illustration SMHI Förstora Bild