Långsam start på isvintern, men nu tar den fart

Istillväxten i Bottenviken och Norra Kvarken har nu tagit rejäl fart, blad annat tack vare en högtrycksrygg som fört ner kall luft över havsområdena. ”En perfekt ismaskin”, säger Magnus Larsson, ismeteorolog vid SMHI.

Havsis - februari 2018
Drivis i Bottenviken. Arkivbild från februari 2018.

Efter den långa och varma sommaren har det varit väl uppvärmt i havet långt in på vintern. Varierande väder med periodvis milda sydvästliga vindar, har bromsat nedkylningen och inte gett den kyla som krävs för att det ska börja bildas is i någon större omfattning. Isläggningen till sjöss har därför dröjt. Långsamt har dock havsvattnet kylts av.

Is i Bottenviken och Norra Kvarken

Efter en passage av ett nordligt lågtryck över Bottenviken i början av förra veckan, började riktigt kall luft att strömma in över Bottniska viken från nordost. Is drev då ut i norra Bottenviken och hjälpte till att kyla av havsvattnet. En högtrycksrygg växte därefter till över landet och under den senaste veckan har en måttlig nordvästlig luftström fört ner kall luft över havsområdena. I norr blev det riktigt kallt, med tidvis 20-25 minusgrader vid kusten i Bottenviken.

– Där skapades en perfekt ismaskin, som bildat is i en stor del av Bottenviken, samt i Norra Kvarken, säger ismeteorolog Magnus Larsson, och fortsätter.

– Längre söderut är det fortfarande ganska varmt vatten till sjöss, så isen har främst bildats utmed kusterna och i skärgårdar och vikar ned till mellersta Östersjön. Även i Vänern har is börjat växa till och Mälaren är nu i stort sett islagd.

Iskartorna nedan visar den snabba tillväxten som skett senaste veckan.

Iskarta 14 jan 2019 - Isläget i Bottenviken den 14 januari
Isläget i Bottenviken den 14 januari 2019. Bilden visar del av iskarta från den 14 januari 2019.
Iskarta 22 jan 2019 - isläget i Bottenviken den 22 jan 2019.
Isläget i Bottenviken den 22 januari 2019. Bilden visar del av iskarta från den 22 januari 2019.

Isen i norra Bottenvikens skärgårdar är nu upp till 40 cm tjock och längre söderut finns 5-25 cm tjock is i skärgårdarna ned till norra Bottenhavet. Till sjöss i norra Bottenviken finns stora områden med 5-20 cm is, men även en del grövre isflak. Längre söderut är det is mest närmast kusterna, men även i norra Kvarken har det bildats tunn is eller issörja till sjöss.

Hela iskartan för den 14 januari 2019, på smhi.se.

Hela iskartan för den 22 januari 2019, på smhi.se.

Störst isutbredning om någon månad

Hur ser det då ut för fortsättningen av isvintern?

– Kylan i norr består ännu några dagar, men kan sen avlösas av lite mildare och blåsigare väder. Istillväxten kan då bromsas in, men istället får vi räkna med att isen till sjöss packas samman en hel del och grövre vallar bildas. Det ger sen plats för ny is att bildas när kylan återkommer, säger Magnus.

– Normalt så uppnås den maximala isutbredningen i slutet av februari eller början av mars, så än finns det tid för isen att växa till, avslutar han.