Skogsbruk i förändrat klimat – vad händer och hur kan anpassning ske?

SMHI arrangerar två olika kurser för de som arbetar med skog eller som äger skog. Den 17 oktober genomfördes en grundkurs där deltagarna fick lära sig mer om klimatförändringars påverkan på skogen. Den 18-19 oktober genomfördes en fortsättningskurs i klimatanpassning, där kursdeltagarna dels fick följa med på en skogsexkursion, dels får arbeta fram sin egen klimatanpassningsplan.

Bild på föreläsare Gustav Strandberg framför en skogsbild.

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändringarna då klimatet påverkar skogen. Ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed troligtvis till en ökad skogstillväxt. Samtidigt medför ett förändrat klimat nya och ökade risker för skador på skogen. När klimatet förändras är det nödvändigt att skogsbruket anpassas för att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av skogen.

SMHI får under tre år EU-medel för att utbilda skogsverksamma om klimatförändringar och klimateffekter med syftet att ge kunskap om klimatförändringar och förståelse för klimateffekter, etablera enkla verktyg för att arbeta med klimatrisker och möjligheter. Syftet är också att inspirera till handling efter kursen. SMHI har tagit fram ett utbildningspaket innehållande två kurser; endagskursen Grundkurs i klimatförändringar och den tvådagars fortsättningskursen Kurs i klimatanpassning.

Grundkurs i klimatförändringar

Den sjätte och senaste omgången av grundkursen i klimatförändringar arrangerades den 17 oktober. Deltagarna får på grundkurser välja mellan att delta på plats i SMHIs lokaler i Norrköping eller digitalt. Den största fördelen med att delta på plats är att deltagarna får chansen att nätverka med övriga deltagare, kursledare och föreläsare under fikarasterna och lunchen.

Dessa kurser bidrar till att hjälpa skogsägarna att bli mer medveten om klimatets förändring och var man hittar bra data för hur klimatet förändras där de bedriver sin verksamhet, säger Carin Nilsson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen.

Under kursen gav klimatforskare Gustav Strandberg en introduktion till klimatförändringar och skogen, vad händer inom klimatet? Klimatolog Magnus Joelsson berättade om klimatförändringarna de senaste 100 åren. Bild Ståhl, sektorsansvarig gröna näringar vid klimatanpassningscentrum på SMHI, gav deltagarna en introduktion till klimatanpassning och Skogsstyrelsens klimatspecialist Carin Nilsson delade med sig av Skogsstyrelsens syn på klimatet och skogen samt en introduktion till klimatanpassningsåtgärder.

Profilbild på mörkhårig man med glasögon och beige tröja.
Richard Dermer
Kursen väckte tankar kring hur vi ska arbeta med klimatanpassning i vår verksamhet. Vilket jag kommer att ta med mig hem, tillsammans med verktyg som vi konkret kan använda oss av. Vi har jättemycket jobb kvar, men detta var ett startskott i arbetet, säger Richard Dermer, planeringschef på Gysinge Skog AB.

Dagens avslutades med att kursledarna berättade om fortsättningskursen och att de som gått grundkursen har förtur.

Fortsättningskurs i klimatanpassning

Fortsättningskursen i klimatanpassning arrangeras under två dagar på olika ställen i Sverige. Tvådagarskursen har under 2023 arrangerats vid sex olika tillfällen i Småland, Västergötland, Västerbotten och nu senast i Östergötland den 18-19 oktober.

Det här är en kurs där man verkligen få pröva själv och dela erfarenheter med andra! Här i Östergötland har vi precis haft två riktigt bra dagar där vi varvat att titta på inspirationsexempel hos markägaren Lars Vikinge utanför Linköping och blivit guidade på skogsstyrelsen demoytor i Skullebo. Därefter har gruppen tillsammans jobbat med verktyg för att förstå de nya utmaningarna som väntar på oss och identifiera vilka verktyg de har för att anpassa sig till det, säger Alexandra Birger Röör, kursledare och projektledare.

Det finns fortfarande platser kvar på nästa planerade grundkurs som arrangeras den 28 november 2023. Läs mer om kursen och om anmälan via länken Grundkurs: Klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen i spalten till höger på denna sida.