Kostnadsfri kurs i klimatförändringar 18-19 april för dig som är skogsägare

Anmäl dig redan idag till SMHIs kostnadsfria grundkurs i klimatförändringar! Kursen riktar sig mot dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändringar i Sverige. Dagarna ger dig massor med möjligheter att diskutera med andra som jobbar med likande frågeställningar!

Bild på kursdeltagare som minglar.

Det är femte gången som SMHI ger denna populära kurs och tidigare kursdeltagare har varit både strateger från stora skogsbolag, skogsvårdsspecialister, konsulenter, och förvaltare, men också många små och stora markägare. Kursen genomförs som en lunch till lunch-konferens där du har möjlighet att välja om du vill delta på plats i Norrköping eller digitalt. Du som väljer att delta på plats i Norrköping har möjlighet att delta på en nätverksmiddag på kvällen.

– Vi pratar om hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt, men också om längre perioder med brandrisk och torka. Vi gästas av skogsstyrelsen som berättar mer om anpassningsåtgärder, säger Alexandra Birger Röör, affärsområdeschef skog, SMHI.

Vad kommer du lära dig?

  • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige
  • Sveriges klimat idag och i framtiden. Hur ett varmare klimatleder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt men också längre perioder med brandrisk och torka. 
  • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste 100 åren. Har stormarna exempelvis blivit fler och kraftigare?
  • Vad klimatanpassning handlar om och varför det är nödvändigt.
  • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till metoder för anpassning.
  • Du får efter dagen tillgång till kursmaterialet med anpassad klimatinformation.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?

”Bra omfattning och innehåll. Gillade medskicket med frågor till pauserna och sättet som deltagarna engagerades. Spännande och aktuellt ämne."

”Kunniga, kompetenta och inspirerande föreläsare. Välorganiserat och bra styrt av moderatorn."

"Mycket givande beskrivande förklaring av klimatförändring! Tydlighet och ur flertalet perspektiv."

Tid

18 april (start kl. 11:00)-19 april (slut kl. 12:00)

Plats

Norrköping (SMHI lokaler) eller digitalt

Kostnad

SMHI utbildar verksamma inom skogsbruket med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utbildningen är därmed kostnadsfri för alla deltagare. Deltagande i nätverksmiddag på kvällen 500 kr inkl moms.

Information och anmälan

Kursprogram
Anmälan